Reforma sistemului european comun de azil

La 19 iulie 2017, Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper) a aprobat, în numele Consiliului, un mandat de negociere pentru un regulament privind standardele referitoare la condițiile care trebuie îndeplinite și statutul și protecția acordată refugiaților și persoanelor eligibile pentru protecție subsidiară. Pe baza acestui mandat, Președinția va începe negocierile cu Parlamentul European cât mai curând posibil.

„Reforma sistemului european comun de azil reprezintă o componentă fundamentală a politicii noastre globale privind migrația și, prin urmare, prezintă o importanță deosebită pentru Europa. Pe lângă realizarea egalității de drepturi și obligații la nivelul întregii Europe pentru solicitanții de azil și beneficiarii de protecție internațională, această măsură va reduce și deplasările secundare și va ajuta persoanele care au o nevoie reală de protecție. Cuantumul efectiv al prestațiilor sociale va rămâne în continuare la latitudinea fiecărui stat membru”, a declarat Andres Anvelt, ministrul de interne al Estoniei, în urma acordului obținut astăzi cu privire la condițiile care trebuie îndeplinite și standardele în materie de protecție. „Aș dori, de asemenea, să mulțumesc președinției malteze pentru eforturile extraordinare pe care le-a depus referitor la acest dosar”, a adăugat Andres Anvelt.

Citește mai departe...

Protecția climei: UE dă undă verde pentru ratificarea Amendamentului de la Kigali la Protocolul de la Montrea

La 17 iulie, Consiliul a adoptat o decizie privind încheierea, în numele UE, a Amendamentului de la Kigali la Protocolul de la Montreal, care va asigura protecția climei împotriva hidrofluorocarburilor (HFC), gaze puternice cu efect de seră. Prin această decizie, UE este pregătită pentru ratificarea formală și a indicat că este în continuare hotărâtă să conducă eforturile globale de abordare a schimbărilor climatice.

Scopul Amendamentului de la Kigali, convenit la 15 octombrie 2016, este de a obține o reducere globală a consumului și a producției de HFC. Deși gazele cu efect de seră nu dăunează stratului de ozon, eliberarea lor în atmosferă contribuie la schimbările climatice, aceste gaze având un impact semnificativ asupra încălzirii globale.

Luarea de măsuri rapide de reducere a emisiilor de HFC este esențială. Se preconizează că punerea în aplicare a acestui amendament va împiedica încălzirea cu până la 0,5 grade Celsius până la sfârșitul secolului, aducând astfel o contribuție pozitivă la atingerea obiectivelor Acordului de la Paris.

Citește mai departe...

Ucraina: Consiliul adoptă Acordul de asociere UE-Ucraina

La 11 iulie, Consiliul a adoptat o decizie de a încheia Acordul de asociere cu Ucraina în numele Uniunii Europene. Acest lucru a avut loc în ajunul summitului UE-Ucraina de la Kiev, la 12 și 13 iulie.

Astfel, s-a ajuns la ultima etapă a procesului de ratificare prin care UE și Ucraina se angajează să dezvolte o relație strânsă, pe termen lung în toate domeniile de politică principale. Aceasta va permite punerea în aplicare integrală a acordului începând cu 1 septembrie 2017.

Cea mai mare parte a acordului de asociere este deja operațională. Multe părți politice și sectoriale ale acordului au fost aplicate cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014, în timp ce partea sa comercială, și anume cea referitoare la zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, a fost aplicată cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2016. Încheierea și intrarea în vigoare a acordului vor da un nou impuls cooperării în domenii precum politica externă și de securitate, justiția, libertatea și securitatea (inclusiv migrația), fiscalitatea, gestionarea finanțelor publice, știința și tehnologia, educația și societatea informațională.

Citește mai departe...

Discursul președintelui Donald Tusk la conferința de presă a summitului UE-Japonia de la Bruxelles

Stimate domnule prim-ministru, stimate Shinzo, stimate Jean-Claude, am deosebita plăcere de a vă ura bun venit la Bruxelles astăzi cu ocazia summitului extraordinar UE-Japonia. De fapt, am planificat această reuniune cu ceva timp în urmă, atunci când am promis să facem tot ce ne stă în putință pentru a încheia discuțiile politice și comerciale dintre Japonia și Uniunea Europeană în ajunul summitului G20. Și am reușit să facem acest lucru.

Permiteți-mi, vă rog, să reamintesc pe scurt contextul politic. Cu mai puțin de două săptămâni în urmă, aici, la Bruxelles, liderii europeni au discutat despre modalitățile de a ne apăra împotriva practicilor comerciale neloiale. Despre cum să reconciliem comerțul liber și comerțul echitabil. Bineînțeles, nu ne gândeam la Japonia sau la negocierile în curs. Dar având în vedere temerile și neliniștile cetăţenilor noştri, care sunt deseori justificate, am luat decizii cu privire la modalitățile de îmbunătățire a instrumentelor noastre de apărare comercială. Nu pentru a rupe Europa de restul lumii, ci pentru a fi în măsură să efectuăm schimburi comerciale eficiente. Deoarece noi, Uniunea Europeană, credem cu tărie în scopul politic al unei lumi care se bazează pe deschidere, cooperare și comerț.

Citește mai departe...

Sănătatea animalelor: o cale comună de urmat privind pregătirea pentru situații de urgență

La 23 iunie 2017, în cadrul unei reuniuni a grupului de lucru al Consiliului UE, desfășurată în Malta, șefii serviciilor veterinare din cele 28 de state membre ale UE au convenit cu privire la o cale comună de urmat privind pregătirea pentru situații de urgență legate de bolile transmisibile ale animalelor în UE.

Calea comună de urmat privind pregătirea pentru situații de urgență prevede o serie de elemente care vizează consolidarea acțiunii comune în domenii precum sistemele de alertă timpurie și evaluarea riscurilor, cu scopul de a îmbunătăți capacitatea la nivelul UE de a anticipa și preveni bolile animale transfrontaliere, precum și de a răspunde la acestea.

Citește mai departe...

Clădiri eficiente din punct de vedere energetic: economii de energie sporite și condiții de locuit mai bune

Consiliul a convenit astăzi asupra poziției sale referitoare la o propunere de revizuire a directivei privind performanța energetică a clădirilor. Acest acord va permite demararea negocierilor cu Parlamentul European în cursul președinției estoniene.

Clădirile reprezintă cel mai mare consumator de energie din Europa, consumând 40 % din energia finală. Obiectivul propunerii este de a promova eficiența energetică a clădirilor și de a sprijini o renovare a clădirilor eficientă din punctul de vedere al costurilor, în vederea atingerii obiectivului pe termen lung de decarbonizare a parcului imobiliar european existent, foarte ineficient din punct de vedere energetic. Acest lucru va constitui totodată o contribuție majoră la atingerea obiectivelor UE de eficiență energetică pentru 2020 și 2030.

Citește mai departe...

S-a lansat strategia de sensibilizare privind sănătatea plantelor

La 14 iunie 2017, șefii serviciilor fitosanitare din cele 28 de state membre ale UE au convenit să lanseze o nouă strategie cuprinzătoare de sensibilizare privind sănătatea plantelor în UE.

Strategia constă în 5 acțiuniprioritare propuse, pe care urmează să le întreprindă atât statele membre, cât și Comisia, și va ajuta autoritățile naționale să furnizeze informațiiadecvate tuturor celor implicați în prevenirea și reacția împotriva organismelor dăunătoare plantelor cu potențial devastator, cum ar fi Xylella fastidiosa sau nematodul lemnului de pin.
Uniunea Europeană s-a confruntat de curând cu diverse crize și situații de urgență cauzate de focare și identificări de organisme dăunătoare plantelor pe teritoriul său. Aceste organisme dăunătoare au avut un efect devastator, ceea ce a demonstrat în mod clar necesitatea luării de măsuri pentru a preveni apariția acestora sau pentru a limita răspândirea și impactul lor.

Citește mai departe...

Inspecțiile navelor de tip ro-ro ferry: acord informal cu Parlamentul European

Astăzi, președinția malteză a încheiat un acord preliminar cu Parlamentul European cu privire la un regim de inspecție simplificat, dar solid, pentru navele de tip ro-ro ferry și navele de pasageri de mare viteză. Normele revizuite vor crea un cadru clar pentru a efectua inspecții, eliminând astfel suprapunerile și lacunele de reglementare care decurg din aplicarea de către statele membre a diferitelor regimuri de inspecție.

Proiectul convenit de directivă va reduce sarcina administrativă pentru proprietarii de nave și va mări timpul în care navele pot fi exploatate comercial. În același timp, acesta va reduce eforturile de inspectare depuse de autoritățile statelor membre, continuând să asigure un nivel comun ridicat de siguranță.

Citește mai departe...

Substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - Consiliul convine asupra poziției sale de negociere

La 14 iunie 2017, reprezentanții permanenți au ajuns la un acord asupra poziției de negociere a Consiliului privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice. Consiliul urmează acum să înceapă negocierile cu Parlamentul European.

Propunerea de directivă are ca scop revizuirea domeniului de aplicare al Directivei 2011/65/UE (RoHS 2). Noua propunere abordează în mod specific problemele ce decurg din utilizarea produselor din grupa care intră în domeniul de aplicare deschis, cuprinde modificări care vizează instituirea egalității de tratament pentru produsele vizate de directivă și propune excluderea unui anumit produs, și anume a orgilor cu tuburi.

Citește mai departe...

Consiliul instituie o capabilitate militară de planificare și conducere (MPCC)

La 8 iunie, Consiliul a adoptat decizia de instituire a capabilității militare de planificare și conducere (MPCC) în cadrul Statului-Major al Uniunii Europene (EUMS). Mandatul EUMS, care face parte din SEAE, a fost, de asemenea, modificat și aprobat.

„Instituirea MPCC este o decizie operațională foarte importantă pentru consolidarea apărării europene. Aceasta va contribui la sporirea eficacității misiunilor europene neexecutive și la îmbunătățirea instruirii soldaților din țările partenere, la garantarea păcii și securității. Acest lucru este important nu numai pentru partenerii noștri, ci și pentru securitatea Uniunii Europene”, a declarat Înaltul Reprezentant, Federica Mogherini.

MPCC își va asuma comanda misiunilor militare neexecutive ale UE, în prezent: Misiunea de instruire a UE (EUTM) Somalia, EUTM Republica Centrafricană (RCA) și EUTM Mali. MPCC va fi structura statică de comandă și control la nivel strategic militar, din afara zonei, responsabilă cu planificarea și conducerea operaționale ale misiunilor militare neexecutive, inclusiv constituirea, lansarea, sprijinirea și recuperarea forțelor Uniunii Europene. Aceasta va permite personalului misiunilor de pe teren să se concentreze pe activitățile specifice ale misiunii lor, cu un sprijin îmbunătățit oferit de la Bruxelles.

Citește mai departe...