UE își aliniază lista persoanelor și entităților supuse unor sancțiuni la cea mai recentă rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU

Consiliul a adăugat 3 entități – Departamentul de Agitație și Propagandă, Comisia Militară Centrală a Partidului Muncitorilor din Coreea și Departamentul de Organizare și Orientare – precum și o persoană pe lista celor care fac obiectul înghețării activelor și al restricțiilor de călătorie, ceea ce transpune parțial noile sancțiuni impuse prin Rezoluția 2375 (2017) a Consiliului de Securitate al ONU.

Această rezoluție a fost adoptată la 11 septembrie 2017 ca răspuns la activitățile în curs de desfășurare ale Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC) privind programele nucleare și programele de dezvoltare a rachetelor balistice, care încalcă și desconsideră în mod flagrant rezoluțiile anterioare ale Consiliului de Securitate al ONU.

Citește mai departe...

Coreea de Nord: Consiliul consolidează sancțiunile UE în conformitate cu Rezoluția 2371 a Consiliului de Securitate al ONU din 5 august 2017

Consiliul a consolidat în continuare măsurile sale restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene prin transpunerea sancțiunilor sectoriale impuse prin Rezoluția 2371 (2017) a Consiliului de Securitate al ONU. Această rezoluție a fost adoptată la 5 august 2017 ca răspuns la activitățile în curs de desfășurare ale Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC) privind programele nucleare și programele de dezvoltare a rachetelor balistice, care încalcă și desconsideră în mod flagrant rezoluțiile anterioare ale Consiliului de Securitate al ONU.

Consiliul va transpune rapid sancțiunile suplimentare incluse în cea mai recentă rezoluție a Consiliului de securitate al ONU (2375 din 11 septembrie 2017), care introduce noi sancțiuni împotriva RPDC și include consolidarea unora dintre măsurile introduse prin RCSONU 2371, de exemplu cu privire la lucrătorii nord-coreeni. Aceasta reflectă abordarea convenită în cadrul reuniunii informale a miniștrilor afacerilor externe din UE de la Tallinn din 7 septembrie, care subliniază totodată necesitatea de a se depune eforturi pentru punerea în aplicare a tuturor rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU de către toate statele ONU.

Citește mai departe...

Consiliul dorește ca bugetul UE pentru 2018 să se axeze pe creștere economică, locuri de muncă, securitate și abordarea migrației

Consiliul subliniază că bugetul UE pentru 2018 ar trebui să se axeze pe creștere economică, locuri de muncă, securitate și abordarea migrației, dar dorește totodată să păstreze o marjă de manevră financiară suficientă pentru a face față necesităților neprevăzute. Detaliile sunt prezentate în poziția Consiliului, care a fost adoptată la 4 septembrie 2017.

Consiliul dorește ca peste 122,5 miliarde EUR (aproape 85% din totalul plăților) să fie folosite pentru a contribui la stimularea creșterii economice și la crearea de locuri de muncă. Alte priorități importante sunt asigurarea securității cetățenilor europeni și abordarea crizei migrației.

Citește mai departe...

Coreea de Nord: Consiliul își aliniază lista de sancțiuni la cea mai recentă rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU

Consiliul a adăugat 9 persoane și 4 entități, inclusiv Foreign Trade Bank (FTB), o bancă deținută de stat, pe lista celor care fac obiectul înghețării activelor și interdicțiilor de călătorie, transpunând o parte din noile sancțiuni impuse prin Rezoluția 2371 (2017) a Consiliului de Securitate al ONU.

Această rezoluție a fost adoptată la 5 august 2017 ca răspuns la activitățile în curs de desfășurare ale Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC) privind programele nucleare și programele de dezvoltare a rachetelor balistice, care încalcă și desconsideră în mod flagrant rezoluțiile anterioare ale Consiliului de Securitate al ONU.

Decizia ridică numărul total al persoanelor supuse măsurilor restrictive împotriva RPDC la 62 de persoane și 50 de entități, astfel cum sunt cuprinse în lista ONU. În plus, 41 de persoane și 7 entități sunt desemnate în mod autonom de UE.

Citește mai departe...

Declarația făcută de Înaltul Reprezentant Federica Mogherini în numele Uniunii Europene, cu ocazia Zilei Internaționale a Popoarelor Indigene, 9 august 2017

În urmă cu 10 ani, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene (UNDRIP), care a stabilit un cadru privind drepturile, demnitatea și bunăstarea populațiilor indigene.

De atunci, gradul de recunoaștere și de înțelegere a provocărilor cu care se confruntă popoarele indigene s-a îmbunătățit continuu. Aceste tendințe pozitive au fost favorizate prin consolidarea cooperării și a parteneriatelor dintre state, societatea civilă în general și popoarele indigene. Aceste parteneriate au beneficiat de faptul că popoarele indigene își afirmă azi drepturile, pentru a pune capăt tuturor formelor de discriminare și a se opune încălcărilor drepturilor omului și abuzurilor.

Citește mai departe...

Mali: Uniunea Europeană sprijină stabilizarea în regiunile centrale Mopti și Ségou

Consiliul a adoptat o decizie prin care se autorizează o acțiune de stabilizare în regiunile centrale din Mali, în guvernoratele Mopti și Ségou. Ca răspuns la invitația autorităților maliene, Uniunea Europeană (UE) va trimite o echipă de experți care să sprijine politicile și planurile naționale din Mali pentru a combate insecuritatea din ce în ce mai mare și pentru a restabili și a dezvolta administrația civilă în aceste regiuni. Principalul obiectiv al acestei acțiuni este de a contribui la consolidarea și sprijinirea democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a egalității de gen, prin consolidarea guvernanței generale în regiune în beneficiul populațiilor locale.

Citește mai departe...

23 de orașe oferă să găzduiască agențiile UE cu sediul în Regatul Unit

Consiliul a primit 27 de propuneri din partea statelor membre, referitoare la 23 de orașe, pentru a găzdui agențiile UE care în prezent își au sediul în Regatul Unit. Au fost primite 19 oferte de a găzdui Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și 8 pentru Autoritatea Bancară Europeană (ABE). Toate ofertele au fost publicate pe site-ul Consiliului European.

  • Ofertele de a găzdui Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
  • Ofertele de a găzdui Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

Cele două agenții vor trebui să fie transferate în contextul retragerii Regatului Unit din UE. Amplasamentele viitoare vor trebui să fie decise de comun acord de către statele membre în formatul UE27. La 22 iunie 2017, în marja Consiliului European (articolul 50), liderii UE27 au aprobat o procedură specifică pentru luarea acestei decizii. Primul pas a constat în depunerea de oferte de către statele membre până la 31 iulie 2017.

Citește mai departe...

Migrația legală: Consiliul convine asupra unui mandat cu privire la noi norme pentru a asigura atractivitatea UE pentru lucrătorii cu înaltă calificare

La 26 iulie, Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper) a convenit asupra unui mandat de negociere referitor la un proiect de directivă privind condițiile de intrare și de ședere pentru lucrătorii cu înaltă calificare provenind din țări terțe (Directiva privind cartea albastră). Pe baza acestui mandat, Președinția Consiliului va începe negocierile cu Parlamentul European.

„Scopul cărții albastre este acela de a atrage lucrători cu înaltă calificare în Europa. La nivel global, numărul de specialiști și persoane care pot avea un impact asupra economiei este limitat și concurența pentru aceștia este aprigă. Convingându-i să aleagă Europa, competitivitatea noastră va crește și acest lucru va contribui la creșterea economică”, a declarat Andres Anvelt, ministrul de interne al Estoniei, țară care deține Președinția Consiliului în momentul de față. „Un permis de ședere și de muncă comun la nivel european, care va face condițiile mai flexibile și va facilita lucrurile, este necesar dacă vrem să concurăm cu Green Card-ul american sau cu sistemul pe bază de puncte al Canadei”, a adăugat ministrul Anvelt.

Citește mai departe...

EU NAVFOR MED operația Sophia: mandat prelungit până la 31 decembrie 2018

La 25 iulie 2017, Consiliul a prelungit mandatul EU NAVFOR MED operația Sophia până la 31 decembrie 2018. EU NAVFOR MED operația SOPHIA este operația navală a UE menită să submineze modul de operare al persoanelor care introduc ilegal migranți și al traficanților de ființe umane în zona central-sudică a Mării Mediterane. Operația are două sarcini de sprijinire: formarea personalului pazei de coastă și al forțelor navale libiene și contribuția la punerea în aplicare a embargoului ONU asupra armelor în marea liberă din largul coastei Libiei în conformitate cu RCSONU 2292 (2016) și 2357 (2017).

Citește mai departe...

Reforma sistemului european comun de azil

La 19 iulie 2017, Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper) a aprobat, în numele Consiliului, un mandat de negociere pentru un regulament privind standardele referitoare la condițiile care trebuie îndeplinite și statutul și protecția acordată refugiaților și persoanelor eligibile pentru protecție subsidiară. Pe baza acestui mandat, Președinția va începe negocierile cu Parlamentul European cât mai curând posibil.

„Reforma sistemului european comun de azil reprezintă o componentă fundamentală a politicii noastre globale privind migrația și, prin urmare, prezintă o importanță deosebită pentru Europa. Pe lângă realizarea egalității de drepturi și obligații la nivelul întregii Europe pentru solicitanții de azil și beneficiarii de protecție internațională, această măsură va reduce și deplasările secundare și va ajuta persoanele care au o nevoie reală de protecție. Cuantumul efectiv al prestațiilor sociale va rămâne în continuare la latitudinea fiecărui stat membru”, a declarat Andres Anvelt, ministrul de interne al Estoniei, în urma acordului obținut astăzi cu privire la condițiile care trebuie îndeplinite și standardele în materie de protecție. „Aș dori, de asemenea, să mulțumesc președinției malteze pentru eforturile extraordinare pe care le-a depus referitor la acest dosar”, a adăugat Andres Anvelt.

Citește mai departe...