„UE își menține angajamentul de a consolida securitatea și apărarea”

La 18 mai, Consiliul a adoptat concluzii privind securitatea și apărarea în contextul Strategiei globale a UE. Concluziile iau act de progresele înregistrate în consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării și oferă orientări pentru lucrările viitoare. Domeniile acoperite includ:

 • Îmbunătățirea structurilor de gestionare a crizelor din cadrul PSAC, în special lucrările în curs care conduc la instituirea unei capabilități militare de planificare și conducere (MPCC) în cadrul Statului-Major al UE (parte din SEAE), care va asuma funcția de comandă a misiunilor PSAC militare neexecutive (în prezent: EUTM Somalia, EUTM RCA și EUTM Mali), astfel cum s-a convenit la 6 martie 2017;
 • Consolidarea cooperării în domeniul PSAC cu țările partenere, cu scopul de a adopta o abordare mai strategică a parteneriatelor din domeniul politicii de securitate și apărare comune, în vederea consolidării cooperării, cu un accent deosebit pe țările partenere care împărtășesc valorile UE, inclusiv respectarea dreptului internațional, și au capacitatea și voința de a contribui la misiunile și operațiile PSAC;
 • Consolidarea capacităților pentru securitate și dezvoltare (CBSD), pentru a acoperi pe deplin toate cerințele necesare pentru a sprijini țările partenere în prevenirea și gestionarea crizelor pe cont propriu;
Citește mai departe...

Spațiul Schengen: Consiliul recomandă prelungirea controalelor la frontierele interne cu până la șase luni

La 11 mai 2017, Consiliul a adoptat o decizie de punere în aplicare privind formularea unei recomandări de prelungire a controalelor temporare la frontierele interne în circumstanțe excepționale.

Începând de la această dată, la care expiră decizia anterioară, Austria, Germania, Danemarca, Suedia și Norvegia pot să prelungească controalele temporare proporționale pentru o perioadă maximă de șase luni, la următoarele frontiere interne:

 • Austria: la frontiera terestră cu Ungaria și la frontiera terestră cu Slovenia
 • Germania: la frontiera terestră cu Austria
 • Danemarca: în porturile daneze cu legături prin feribot cu Germania și la frontiera terestră cu Germania
 • Suedia: în porturile suedeze din regiunile polițienești Sud și Vest și la podul Öresund
 • Norvegia: în porturile norvegiene cu legături prin feribot cu Danemarca, Germania și Suedia
Citește mai departe...

Tratatul de la Marrakesh privind accesul la operele publicate al persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere

UE a depășit astăzi ultimul obstacol în procesul de ratificare a Tratatului de la Marrakesh, după ce președinția malteză a obținut un acord cu Parlamentul European privind legislația de punere în aplicare.

„Mult-așteptata aderare a UE la Tratatul de la Marrakesh este pe cale să devină realitate. Acest lucru este extrem de important, întrucât garantează un drept fundamental al omului unui număr de peste 30 de milioane de persoane cu deficiențe de vedere din întreaga UE și sporește accesibilitatea cărților în țările în curs de dezvoltare”.

Persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate se confruntă în continuare cu numeroase obstacole care le împiedică să aibă acces la cărți și la alte materiale imprimate. S-a recunoscut la nivel internațional necesitatea de a spori numărul de opere și de alte obiecte protejate care să fie disponibile în formate accesibile precum Braille, cărțile audio și tipăriturile cu caractere de mari dimensiuni.

Citește mai departe...

Principalele subiecte și evenimente media din perioada 8-21 mai 2017

Consiliul Afaceri Externe (Comerț), 11 mai 2017
Consiliul reunit pe tema comerțului va discuta despre noua metodologie antidumping. De asemenea, miniștrii vor desfășura o dezbatere privind punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb și vor discuta despre OMC și despre procesul post-Nairobi.

Consiliul Agricultură și Pescuit, 11 mai 2017
Consiliul Agricultură și Pescuit urmează să adopte o abordare generală privind măsurile tehnice în domeniul pescuitului. Acesta va fi, de asemenea, informat cu privire la strategia MedFish4Ever, la Conferința pe tema oceanului și la situația din Ucraina, Belarus și Moldova în legătură cu pesta porcină africană.

Citește mai departe...

Declarația Înaltului Reprezentant, Federica Mogherini, în numele Uniunii Europene, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, 3 mai 2017

Presa liberă este esențială pentru funcționarea unei democrații. Astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Libertății Presei într-un context dificil pentru jurnalism. Libertatea de exprimare și libertatea presei fac obiectul unui număr tot mai mare de atacuri în întreaga lume.

O mass-media liberă, diversă și independentă este indispensabilă pentru promovarea și apărarea democrației la nivel mondial. O presă liberă și libertatea de exprimare se numără printre elementele care stau la baza democrației, contribuie la asigurarea unor societăți stabile, favorabile incluziunii și rezistente și pot juca un rol în atenuarea tensiunilor și a conflictelor. UE sprijină punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, care prevede asigurarea accesului universal la informații și protecția libertății de exprimare.

Citește mai departe...

O cooperare mai strânsă și o solidaritate consolidată pentru a garanta securitatea aprovizionării cu gaze naturale

Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu referitor la o propunere de regulament revizuit privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale. Acordul va trebui să fie confirmat de reprezentanții permanenți (Coreper) ai statelor membre.

Scopul general al regulamentului este reducerea la minimum a impactului unei posibile întreruperi a aprovizionării cu gaze naturale prin îmbunătățirea cooperării dintre statele membre, contribuind astfel la o mai bună funcționare a pieței interne a energiei. Propunerea transpune în acțiuni concrete prima dimensiune a uniunii energetice, „securitate energetică, solidaritate și încredere”.
Regulamentul propus, precum și decizia privind acordurile interguvernamentale (AIG) sunt două dintre principalele elemente constitutive ale strategiei privind uniunea energetică.

Acest act legislativ va avea o contribuție majoră la securitatea noastră energetică. Va reduce dependența noastră de alți parteneri în ceea ce privește aprovizionarea cu energie și ne va permite să gestionăm mai rapid și mai eficient eventualele crize de aprovizionare cu gaze naturale. Regulamentul va contribui, de asemenea, la sporirea încrederii și a solidarității atât în interiorul UE, cât și cu partenerii noștri din Comunitatea Energiei.”

Citește mai departe...

Protejarea cetățenilor împotriva poluării cu mercur

La 25 aprilie 2017, Consiliul a adoptat un regulament privind emisiile și evacuările antropice de mercur și de compuși ai mercurului în aer, apă și sol.

Mercurul este o substanță foarte toxică reprezentând o amenințare globală și gravă la adresa sănătății umane și a mediului, inclusiv prin prezența compusului acestuia, metil mercurul, în pește, în fructele de mare, în ecosisteme și în fauna și flora sălbatice.

Noul regulament va asigura un nivel ridicat de protecție și va limita poluarea generată de activitățile și procesele legate de mercur.În acest scop, regulamentul stabilește măsurile și condițiile la nivelul UE pentru a controla și a limita:

 • utilizarea și depozitarea mercurului, ale compușilor mercurului și ale amestecurilor de mercur, precum și comercializarea acestora;
 • fabricarea și utilizarea de produse cu adaos de mercur, precum și comercializarea acestora;
 • utilizarea mercurului în amalgamul dentar,
 • precum și pentru a asigura gestionarea adecvată a deșeurilor de mercur.

Activități precum mineritul de mercur, utilizarea mercurului în produse și procese industriale, mineritul aurifer artizanal și la scară redusă, arderea cărbunelui și gestionarea deșeurilor de mercur pot fi sursa emisiilor și a evacuărilor acestei substanțe periculoase, care constituie riscuri la adresa mediului și a sănătății.

Citește mai departe...

Colaborare între UE și partenerii mediteraneeni privind cercetarea și inovarea

Președinția malteză a ajuns astăzi la un acord provizoriu cu Parlamentul European privind participarea UE la un parteneriat vizând dezvoltarea de soluții inovatoare pentru furnizarea apei și gospodărirea apelor și producția alimentară de manieră durabilă în regiunea mediteraneeană. Inițiativa, cunoscută sub denumirea de „PRIMA” (parteneriat în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană), va pune în comun know-how-ul și resursele financiare ale UE și ale statelor participante. În prezent, parteneriatul cuprinde nouă state membre: Cipru, Germania, Grecia, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Malta și Portugalia, precum și șase țări din afara UE: Egipt, Iordania, Israel, Liban, Maroc și Tunisia.

Citește mai departe...

Mineralele din zonele de conflict

La 3 aprilie 2017, Consiliul a adoptat un regulament care vizează stoparea finanțării grupurilor armate prin comerțul cu minerale din zonele de conflict.

Regulamentul obligă întreprinderile din UE să aleagă în mod responsabil sursa importurilor lor de staniu, tantal, tungsten și aur în mod responsabil și să se asigure că lanțurile lor de aprovizionare nu contribuie la finanțarea conflictelor armate. Aceste norme de „diligență necesară” vor deveni obligatorii începând de la 1 ianuarie 2021, dar importatorii sunt încurajați să le aplice cât mai curând posibil.

Staniul, tantalul, tungstenul și aurul pot fi utilizate în produse de uz cotidian precum telefoanele mobile, automobilele sau bijuteriile. În zonele de conflict și în zonele cu risc ridicat, grupurile armate folosesc frecvent munca forțată pentru a extrage aceste minerale pe care apoi le vând pentru a-și finanța activitățile. Prin asigurarea trasabilității produselor, regulamentul vizează eliminarea unei surse importante de venit pentru aceste grupuri.

Citește mai departe...

O mai mare solidaritate cu regiunile afectate de dezastre naturale

La 29 martie 2017, Comitetul Reprezentanților Permanenți al Consiliului a susținut o propunere de creștere a sprijinului UE pentru regiunile afectate de cutremure, inundații, secetă și alte dezastre naturale. Contribuția UE la costurile necesare reconstrucției ar crește până la 90%. Aceasta aproape că ar dubla contribuția financiară a UE pentru unele regiuni față de nivelul actual de 50%. Decizia de astăzi permite președinției malteze să înceapă negocierile cu Parlamentul European.

„Oricine a văzut la fața locului efectele unui dezastru natural știe ce impact devastator poate avea asupra vieții oamenilor. Nu putem să prevenim dezastrele naturale, dar putem să oferim sprijin regiunilor afectate și să le ajutăm în misiunea de reconstrucție. Iată de ce am luat astăzi această decizie”.

Citește mai departe...