Cea de a noua reuniune a Consiliului de stabilizare și de asociere între Albania și UE

Consiliul de stabilizare și de asociere (Consiliul SA) între Albania și Uniunea Europeană a desfășurat cea de a noua sa reuniune la 15 noiembrie 2017.

Consiliul SA a luat act de raportul din 2016 al Comisiei privind Albania, care a recunoscut că țara a continuat să înregistreze progrese în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor politice pentru aderare și că, în general, au continuat să se înregistreze progrese constante în cadrul celor cinci priorități-cheie pentru deschiderea negocierilor de aderare. De asemenea, Consiliul SA a luat act de faptul că în Comunicarea Comisiei din 2016 privind politica de extindere a UE, având în vedere progresele înregistrate în ceea ce privește respectarea priorităților-cheie și cu condiția înregistrării de progrese credibile și tangibile în punerea în aplicare a reformei justiției, în special reevaluarea judecătorilor și a procurorilor (verificare), s-a recomandat deschiderea negocierilor de aderare cu Albania. De atunci, Albania a înregistrat noi progrese semnificative.

Citește mai departe...

Venezuela: UE adoptă concluzii și sancțiuni direcționate

La 13 noiembrie, Consiliul Afaceri Externe a adoptat concluzii privind Venezuela și a convenit asupra unor sancțiuni direcționate având în vedere preocupările sale privind situația din Venezuela.

„Concluziile Consiliului privind Venezuela

  1. Uniunea Europeană (UE) reamintește concluziile sale din iulie 2016 și din mai 2017 și reafirmă faptul că dialogul constructiv și negocierile reprezintă singurul mod viabil de a aborda criza actuală și de a răspunde nevoilor urgente ale poporului venezuelean. Prin urmare, aceasta este pregătită să sprijine negocieri credibile care să implice toți actorii relevanți și care să poată conduce la soluții comune la provocările multiple din această țară.
Citește mai departe...

Undă verde pentru acordul prin care se creează o legătură între schema UE și cea elvețiană de comercializare a certificatelor de emisii

La 10 noiembrie, Consiliul a adoptat o decizie privind autorizarea semnării, în numele UE, a unui acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană, pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). Semnarea acordului este planificată să aibă loc în curând. Consiliul urmează să transmită textul acordului Parlamentului European, spre aprobare, în vederea încheierii acordului.

ETS este unul dintre principalele instrumente pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în mod eficient din punctul de vedere al costurilor, în special a emisiilor care provin din industriile energointensive și din centralele electrice. Acest acord va fi reciproc avantajos pentru UE și Confederația Elvețiană, permițând ambelor părți să își îndeplinească obiectivele de reducere a emisiilor, în special angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris.

Citește mai departe...

Dialogul pe teme macroeconomice cu partenerii sociali, 6 noiembrie 2017

Președinția Consiliului, Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană s-au întâlnit cu partenerii sociali europeni la 6 noiembrie 2017 pentru a discuta despre perspectivele macroeconomice și despre dezvoltarea în continuare a uniunii economice și monetare a UE (UEM).

În cuvântul său de deschidere, Toomas Tõniste, ministrul finanțelor din Estonia și președinte al Consiliului, a afirmat: „Discuția de astăzi cu partenerii sociali a fost constructivă și fructuoasă. Dialogul este valoros, în special având în vedere perspectivele economice actuale, care sunt pozitive, dar care, în același timp, ridică probleme, cum ar fi nivelurile mari în continuare ale șomajului în rândul tinerilor. Continuarea cooperării noastre este necesară pentru atingerea obiectivului nostru comun: o arhitectură financiară solidă la nivel european, care să stimuleze creșterea economică.”

Citește mai departe...

Declarația făcută de Înaltul Reprezentant în numele UE cu ocazia Zilei internaționale pentru abolirea impunității în cazul crimelor împotriva jurnaliștilor, 2 noiembrie 2017

Cu ocazia Zilei internaționale pentru abolirea impunității în cazul crimelor împotriva jurnaliștilor, Uniunea Europeană salută activitatea jurnaliștilor, care scot la lumină abuzuri, aduc în atenția publicului larg acte de corupție și încălcări ale drepturilor omului și pun sub semnul îndoielii opiniile primite, adesea cu riscul de a se expune intimidărilor, violenței și morții. O presă independentă și liberă este temelia unei democrații participative și pluraliste și, totodată, un instrument care obligă guvernele să răspundă pentru acțiunile lor.

Orice atac la adresa jurnaliștilor este un atac la adresa democrației și a societăților pluraliste. Plătim un preț pentru informațiile pe care le avem: jurnaliștii sunt în continuare persecutați, deținuți sau chiar uciși, nu numai în situații de conflict armat, dar și pe timp de pace, inclusiv în Uniunea Europeană, așa cum am putut constata cu tristețe cu numai câteva săptămâni în urmă. Agresiunile la adresa jurnaliștilor și a actorilor din domeniul mediatic reprezintă nu numai un atentat asupra victimei lor, ci și o piedică în calea accesului nostru al tuturor la informații și idei de orice natură, atât în mediul online, cât și offline.

Citește mai departe...

Pilonul drepturilor sociale: Consiliul dă undă verde pentru proclamația interinstituțională

Astăzi, la Luxemburg, miniștrii pentru ocuparea forței de muncă și politică socială din UE au convenit în unanimitate asupra textului Proclamației privind Pilonul european al drepturilor sociale și au autorizat semnarea acesteia în numele statelor membre cu ocazia summitului de la Göteborg.

Președintele Consiliului, Jevgeni Ossinovski, ministrul sănătății și muncii al Estoniei, a declarat: „Miniștrii au exprimat un sprijin unanim pentru pilonul social. Recunoaștem cu toții că, în contextul globalizării, al digitalizării și al naturii evolutive a muncii, sistemele noastre sociale trebuie să suporte modificări, dar să rămână solide. Proclamația rezumă convingerile Europei, precum și aspectele care o fac unică: un continent al egalității, al echității și al sprijinului pentru persoanele vulnerabile.”

Citește mai departe...

Declarația președintelui Donald Tusk cu privire la reuniunile Consiliului European și la agenda liderilor

Astăzi am dezbătut agenda liderilor pentru activitatea noastră în următorii doi ani și mă bucur că am primit sprijinul univoc al tuturor liderilor UE pentru a da undă verde acestui plan. Nu este o misiune ușoară, întrucât agenda liderilor își propune obiectivul ambițios de a aborda chestiunile cele mai controversate, și mă refer aici la reforma zonei euro, criza migrației, securitatea internă, comerțul și finanțarea viitoare a UE. Din acest motiv am propus, de asemenea, o nouă metodă de lucru, care poate că este, într-o anumită măsură, mai directă, dar în același timp este și mai informală. Aceasta va presupune abordarea deschisă a domeniilor în care cooperarea europeană nu funcționează corespunzător și identificarea cu onestitate a motivelor.

Citește mai departe...

Finanțarea combaterii schimbărilor climatice: Contribuțiile UE și ale statelor membre au atins suma de 20,2 miliarde EUR în 2016

Contribuțiile din partea UE și a statelor sale membre menite să sprijine țările în curs de dezvoltare să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să facă față impactului schimbărilor climatice au înregistrat o creștere semnificativă în 2016.

Suma totală a fost confirmată la 16 octombrie 2017 în cadrul unei reuniuni a Comitetului de politică economică al UE, în perspectiva Conferinței COP23 a ONU privind schimbările climatice de la Bonn.

Contribuțiile totale din partea UE și a statelor sale membre s-au ridicat la 20,2 miliarde EUR[1]în 2016, o creștere semnificativă față de 2015. Contribuțiile au fost direcționate cu succes către inițiative dedicate atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea din țările în curs de dezvoltare.

Citește mai departe...

Antidumping: UE convine asupra unor noi norme pentru a-și proteja producătorii împotriva practicilor comerciale neloiale

La 11 octombrie 2017, ambasadorii UE au aprobat acordul politic la care au ajuns Președinția și Parlamentul European cu privire la metodologia UE de a evalua denaturările pieței în țări terțe.

Noile norme vor menține capacitatea UE de a-și proteja producătorii împotriva practicilor comerciale neloiale. Ele vizează detectarea și soluționarea cazurilor în care prețurile produselor importate sunt reduse artificial ca urmare a intervenției statului.

„Comerțul internațional poate constitui o sursă esențială de creștere economică, însă numai în măsura în care toată lumea respectă aceleași reguli. Prin această nouă metodologie antidumping, vom dispune de instrumente eficace pentru combaterea dumpingului în sectoare importante, cum ar fi cel siderurgic”, a afirmat Urve Palo, ministrul comerțului în guvernul Estoniei, care deține în prezent președinția Consiliului. „Normele noastre sunt echitabile, pe deplin coerente cu cerințele OMC și se vor aplica în mod similar tuturor țărilor cu care UE are schimburi comerciale.”

Citește mai departe...

O cooperare mai strânsă și o solidaritate consolidată pentru a garanta securitatea aprovizionării cu gaze naturale

Consiliul a adoptat astăzi un regulament revizuit privind măsuri de salvgardare a securității aprovizionării cu gaze naturale. Actul legislativ va intra în vigoare la patru zile de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Obiectivul general al regulamentului este de a consolida securitatea energetică a Uniunii Europene, reducând dependența acesteia de alții pentru aprovizionarea cu energie, și oferindu-i mijloacele de a aborda mai rapid și eficient orice crize de aprovizionare cu gaze naturale.

Regulamentul va contribui, de asemenea, la o mai bună funcționare a pieței interne a energiei și la sporirea încrederii și a solidarității atât în interiorul UE, cât și cu partenerii acesteia din Comunitatea Energiei.

Citește mai departe...