Rusia: UE prelungește cu șase luni sancțiunile economice

La 19 decembrie 2016, Consiliul a prelungit până la 31 iulie 2017 sancțiunile economice care vizează anumite sectoare ale economiei rusești.

Aceste măsuri au fost introduse la 31 iulie 2014, inițial pentru o perioadă de un an, ca răspuns la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina. Măsurile au fost consolidate în septembrie 2014. Ele vizează sectorul financiar, sectorul energetic și sectorul apărării, precum și domeniul produselor cu dublă utilizare.

La 19 martie 2015, Consiliul European a convenit să coreleze durata sancțiunilor cu punerea în aplicare deplină a acordurilor de la Minsk, prevăzută să aibă loc până la 31 decembrie 2015.

Citește mai departe...

Poluarea cu mercur: Consiliul confirmă acordul cu Parlamentul privind sporirea protecției

La 16 decembrie, Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper) a aprobat, în numele Consiliului, un acord cu Parlamentul European referitor la un proiect de regulament privind mercurul. Noile norme au scopul de a spori protecția împotriva poluării cu această substanță foarte toxică.

Textul a fost convenit de Președinția Consiliului și Parlamentul European în cadrul unui trilog desfășurat la 6 decembrie 2016.

Mercurul reprezintă o amenințare globală și gravă la adresa sănătății umane, inclusiv prin prezența compusului metil mercur în pește și în fructele de mare. Odată eliberat în aer sau în apă, mercurul poate călători pe distanțe lungi. De aceea poluarea cu mercur trebuie să fie abordată la nivel internațional.

Citește mai departe...

Fermieri mai puternici, lanț alimentar mai bun

La 12 decembrie 2016, sub conducerea președinției slovace, Consiliul a adoptat concluzii privind consolidarea poziției fermierilor în cadrul lanțului alimentar și combaterea practicilor comerciale neloiale.

Consiliul recunoaște importanța bunei funcționări a lanțului alimentar și își exprimă preocuparea cu privire la vulnerabilitatea fermierilor în acest context, în pofida unor eforturi multiple menite să le îmbunătățească situația. În concluzii sunt propuse soluții pe care Comisia și statele membre le-ar putea pune în aplicare pentru a garanta, printre altele, că riscurile sunt partajate în mod mai echitabil de-a lungul lanțului de aprovizionare, operarea pe bază de contracte este consolidată, iar transparența pieței și gestionarea riscurilor sunt îmbunătățite.

Citește mai departe...

Principalele subiecte și evenimente media din perioada 7-20 noiembrie 2016

Afaceri Economice și Financiare, 8 noiembrie 2016

Consiliul va discuta un nou pachet de propuneri ale Comisiei privind impozitarea societăților comerciale și instituirea unei liste UE a jurisdicțiilor necooperante în materie fiscală. Acesta va dezbate, de asemenea, raportul anual al Curții de

Conturi privind gestionarea bugetului UE.

Consiliul Afaceri Externe (chestiuni comerciale), 11 noiembrie 2016

Consiliul va discuta despre modernizarea instrumentelor de apărare comercială ale UE și noua metodologie antidumping.

Citește mai departe...

Acordul comercial UE-Canada: Consiliul adoptă decizia de a semna acordul CETA

La 28 octombrie 2016, Consiliul a adoptat prin procedură scrisă un pachet de decizii referitoare la acordul economic și comercial cuprinzător cu Canada (CETA), inclusiv:

  • o decizie privind semnarea acordului
  • o decizie privind aplicarea provizorie a acordului
  • o decizie de a solicita aprobarea Parlamentului European pentru încheierea acordului

Reprezentanții statelor membre au adoptat, de asemenea, un instrument comun de interpretare.

Citește mai departe...

Fundația UE-ALC: semnarea acordului constitutiv

UE și Comunitatea Statelor Latinoamericane și Caraibiene (CELAC) au semnat un acord de instituire a Fundației Uniunea Europeană - America Latină și zona Caraibilor, Fundația UE-ALC, ca organizație internațională, la 25 octombrie la Santo Domingo, Republica Dominicană. Acordul este un rezultat esențial al reuniunii miniștrilor de externe din UE și din țările ALC.

Înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, ministrul de externe al Republicii Dominicane, Miguel Vargas, precum și miniștrii de externe din UE și din țările CELAC au participat la ceremonia de semnare. A fost prezent, de asemenea, președintele Fundației UE-ALC, Leonel Fernández.

Citește mai departe...

Summitul social tripartit, 19 octombrie 2016

La summitul social de toamnă a avut loc o dezbatere cu titlul „Abordarea provocărilor comune cu care se confruntă Europa: generarea creșterii economice, crearea de locuri de muncă și asigurarea echității”. Mai exact, participanții la summit și-au exprimat opiniile cu privire la următoarele subteme:

  • principalele provocări în perspectiva analizei anuale a creșterii pentru 2017;
  • punerea în practică a Noii agende pentru competențe în Europa: rolul-cheie al partenerilor sociali;
  • integrarea refugiaților pe piața forței de muncă și în societate: lecțiile învățate până acum.
Citește mai departe...

Servicii feroviare mai bune: Consiliul adoptă pilonul de piață al celui de al patrulea pachet feroviar

La 17 octombrie 2016, Consiliul a adoptat formal noi norme destinate să stimuleze călătoria cu trenul în Europa. Reforma va permite deschiderea piețelor interne ale transportului feroviar de călători din statele membre și va crea condiții mai corecte pentru companiile feroviare, în ceea ce privește accesul nediscriminatoriu la rețea.
Consiliul a adoptat oficial noi norme destinate să stimuleze călătoria cu trenul în Europa.
Ministrul slovac al transporturilor, construcțiilor și dezvoltării regionale, Arpád Érsek, a declarat: „Astăzi, cel de al patrulea pachet feroviar se află definitiv în siguranță pe calea cea bună. Cetățenii noștri vor putea acum să beneficieze de servicii care funcționează mai bine. Companiile feroviare ar trebui să aibă un acces mai bun la piețele din toate statele membre pentru a spori concurența, oferta și calitatea pentru pasageri. Iar transportul feroviar ar trebui să fie stimulat, dată fiind contribuția sa la mobilitatea durabilă în societățile noastre.”

Citește mai departe...

Condiții mai bune de lucru pentru pescari: Consiliul aprobă acordul dintre partenerii sociali

La 13 octombrie, Consiliul a aprobat o directivă care conferă efecte juridice unui acord între partenerii sociali ai UE (Cogeca, ETF și Europêche) în sectorul pescuitului maritim.

Acordul partenerilor sociali permite aplicarea Convenției OIM din 2007 privind munca în domeniul pescuitului să se aplice în cadrul UE.

Președintele Consiliului, dl Jan Richter, ministrul slovac al Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei, a declarat: „Acesta este un important pas înainte care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale pescarilor și un exemplu cu adevărat excelent de dialog sectorial de succes. Astăzi ne-am asigurat că aceste eforturi sunt consacrate în dreptul UE, în beneficiul tuturor pescarilor din UE.”

Citește mai departe...

Scrisoare comună a președinților Donald Tusk și Jean-Claude Juncker cu privire la viitorul summit G20

Am dori să vă informăm în legătură cu principalele chestiuni care vor fi discutate în cadrul summitului G20 de la Hangzhou din perioada 4-5 septembrie.

1. G20 ar trebui să joace în continuare un rol în abordarea crizei internaționale a refugiaților

Rămâne prioritar un răspuns global cuprinzător prin care să se împartă responsabilitatea abordării crizei fără precedent a refugiaților și a migrației, precum și a cauzelor acesteia. Vom îndemna G20 să continue să sprijine eforturile internaționale și să contribuie la obținerea unor rezultate pozitive în cadrul viitorului summit din cadrul Organizației Națiunilor Unite,având ca temă abordarea fluxurilor importante de refugiați și de migranți, precum și în cadrul summitului privind refugiații găzduit de președintele Obama. Vom solicita intensificarea asistenței umanitare și de dezvoltare, a relocării, a sprijinului pentru refugiați și comunitățile lor gazdă prin intermediul instituțiilor financiare internaționale, precum și combaterea migrației ilegale.

Citește mai departe...