Acord provizoriu privind partajarea eforturilor în domeniul emisiilor – încă un pas către realizarea obiectivelor de la Paris

La 21 decembrie, reprezentanți ai președinției estoniene și ai Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la regulamentul privind partajarea eforturilor în vederea asigurării unor reduceri suplimentare ale emisiilor în sectoarele care nu intră în domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) în perioada 2021-2030. Acordul provizoriu necesită aprobarea statelor membre. Se preconizează că reprezentanții permanenți ai UE vor analiza textul în ianuarie.

Acordul reprezintă un nou pas important pentru UE în vederea îndeplinirii angajamentului de la Paris în domeniul schimbărilor climatice, care prevede o reducere cu 40% a emisiilor sale de gaze cu efect de seră până în 2030 în comparație cu nivelurile din 1990.

Citește mai departe...

Clădiri eficiente din punct de vedere energetic – Președinția obține un acord provizoriu cu Parlamentul European

La 19 decembrie, președinția estoniană a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European în legătură cu o directivă revizuită privind performanța energetică a clădirilor. Rezultatul trilogului va fi prezentat ambasadorilor UE mâine, iar analiza finală și aprobarea acordului sunt așteptate să aibă loc la începutul anului viitor.

Directiva încurajează eficiența energetică și va crește economiile de energie în sectorul construcțiilor. Aceasta actualizează normele existente, ținând cont de evoluțiile tehnologice recente.

Citește mai departe...

Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord provizoriu în privința noilor reguli ale UE pentru deșeuri

La primele ore ale zilei de 18 decembrie 2017, președinția estoniană a ajuns la un acord provizoriu cu reprezentanții Parlamentului European în privința tuturor celor patru propuneri legislative din pachetul privind deșeurile. Ambasadorii UE vor fi informați cu privire la rezultat la 20 decembrie, dar analiza finală și aprobarea în numele Consiliului sunt planificate pentru primul trimestru al anului următor.

Propunerile legislative aprobate privind deșeurile stabilesc obiective obligatorii privind reducerea deșeurilor și norme actualizate pentru scăderea producției de deșeuri, asigurarea unui control mai bun al gestionării deșeurilor, încurajarea reutilizării produselor și îmbunătățirea reciclării în toate țările UE.

Citește mai departe...

Atenuarea schimbărilor climatice prin buna gestionare a pădurilor și a terenurilor în UE: acord provizoriu cu Parlamentul

La 14 decembrie, președinția estoniană și Parlamentul European au ajuns la un acord informal cu privire la regulamentul privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF). Acesta va contribui la reducerea totalului de emisii de gaze cu efect de seră ale UE în perioada 2021-2030 printr-o mai bună protecție și gestionare a terenurilor și a pădurilor din întreaga Uniune. Reprezentanții permanenți pe lângă UE vor evalua acest acord provizoriu în vederea aprobării lui la 20 decembrie 2017.

În general, sectoarele care nu intră în domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) trebuie să contribuie cu o reducere de 30% a emisiilor până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2005.

Citește mai departe...

A doua serie de concluzii ale Consiliului privind cea de a 11-a Conferință ministerială a Organizației Mondiale a Comerțului

„1. UE își menține angajamentul pentru menținerea și consolidarea sistemului comercial multilateral bazat pe norme cu OMC în centrul său. În acest sens, UE a făcut un efort deosebit în perioada premergătoare conferinței pentru a contribui la înregistrarea de progrese în chestiuni-cheie, cu obiectivul de a permite OMC să se dezvolte în continuare și să joace rolul care ar trebui în comerțul mondial din secolul XXI. Consiliul regretă faptul că nu a fost posibil să se ajungă la un pachet ambițios, dar realist și echilibrat pentru cea de a 11-a Conferință ministerială a OMC.

Citește mai departe...

Ajutorul pentru comerț: Consiliul adoptă concluzii privind obținerea prosperității prin comerț și investiții

La 11 decembrie, miniștrii dezvoltării au discutat și au adoptat concluzii privind strategia actualizată privind ajutorul pentru comerț, astfel cum a fost prezentată în comunicarea Comisiei din noiembrie 2017 intitulată „Obținerea prosperității prin comerț și investiții – Actualizarea Strategiei comune a UE privind ajutorul pentru comerț din 2007”.

Concluziile reflectă poziția Consiliului cu privire la versiunea actualizată a strategiei UE privind ajutorul pentru comerț, care urmărește să îmbunătățească integrarea țărilor în curs de dezvoltare în sistemul comercial internațional și să faciliteze contribuția schimburilor comerciale și a investițiilor la reducerea sărăciei.

Citește mai departe...

Indisponibilizarea și confiscarea: Consiliul convine asupra unei abordări generale privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare

La 8 decembrie 2017, Consiliul a aprobat o abordare generală în legătură cu proiectul de regulament privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare. Pe baza acestui mandat, Președinția va fi în măsură să înceapă negocierile cu Parlamentul European.

Proiectul de act legislativ urmărește ca UE să devină mai sigură. Indisponibilizarea efectivă și confiscarea activelor obținute prin activități infracționale este o măsură importantă pentru combaterea finanțării criminalității, inclusiv a terorismului.

Citește mai departe...

România: nu s-au luat măsuri eficace pentru corectarea unei abateri bugetare semnificative

La 5 decembrie 2017, Consiliul a adoptat o decizie de stabilire a faptului că România nu a luat măsuri eficace în vederea corectării unei abateri bugetare semnificative.

Consiliul a emis o nouă recomandare, revizuind o recomandare deja adresată României în temeiul „procedurii aplicabile abaterilor semnificative” a UE.

România este responsabilă pentru o abatere semnificativă de la traiectoria de ajustare convenită în vederea atingerii obiectivului său bugetar pe termen mediu.

Citește mai departe...

TVA-ul pentru comerțul electronic: Noile norme adoptate

La 5 decembrie 2017, Consiliul a adoptat noi norme care facilitează respectarea obligațiilor în materie de TVA pentru întreprinderile online.

Parte a strategiei UE privind „piața unică digitală”, propunerile urmăresc să faciliteze colectarea TVA-ului atunci când consumatorii cumpără bunuri și servicii online.

„Această modernizare a normelor va face sistemul nostru de TVA adecvat pentru economia digitală”, a declarat Toomas Tõniste, ministrul de finanțe al Estoniei, țară care deține în prezent președinția Consiliului. „Prin reducerea birocrației, vom realiza atât reducerea costurilor pentru întreprinderi, cât și creșterea veniturilor fiscale pentru statele membre. Aceasta a fost o prioritate majoră pentru președinția noastră.”

Citește mai departe...