Protecția climei: UE dă undă verde pentru ratificarea Amendamentului de la Kigali la Protocolul de la Montrea

La 17 iulie, Consiliul a adoptat o decizie privind încheierea, în numele UE, a Amendamentului de la Kigali la Protocolul de la Montreal, care va asigura protecția climei împotriva hidrofluorocarburilor (HFC), gaze puternice cu efect de seră. Prin această decizie, UE este pregătită pentru ratificarea formală și a indicat că este în continuare hotărâtă să conducă eforturile globale de abordare a schimbărilor climatice.

Scopul Amendamentului de la Kigali, convenit la 15 octombrie 2016, este de a obține o reducere globală a consumului și a producției de HFC. Deși gazele cu efect de seră nu dăunează stratului de ozon, eliberarea lor în atmosferă contribuie la schimbările climatice, aceste gaze având un impact semnificativ asupra încălzirii globale.

Luarea de măsuri rapide de reducere a emisiilor de HFC este esențială. Se preconizează că punerea în aplicare a acestui amendament va împiedica încălzirea cu până la 0,5 grade Celsius până la sfârșitul secolului, aducând astfel o contribuție pozitivă la atingerea obiectivelor Acordului de la Paris.

„HFC sunt de mii de ori mai dăunătoare pentru climă decât dioxidul de carbon. Țin să îmi exprim deplina satisfacție în legătură cu decizia adoptată astăzi de a fi printre primii care ratifică Amendamentul de la Kigali vizând reducerea acestor gaze cu efect de seră și de a asigura continuitatea angajamentului nostru ferm privind combaterea schimbărilor climatice. Aceasta este o chestiune cu privire la care cooperarea internațională este crucială. Luând Protocolul de la Montreal drept model, UE este gata să depună eforturile necesare pentru a se asigura că acest amendament este, de asemenea, un succes.”

Siim Kiisler, ministrul mediului al Republicii Estonia

HFC pot fi găsite în echipamente și produse utilizate în viața noastră de zi cu zi, cum ar fi frigiderele, aparatele de climatizare, spumele și spray-urile cu aerosoli. Ele au fost introduse ca o alternativă la substanțele care diminuează stratul de ozon, în principal hidroclorofluorocarburile.

Punerea în aplicare la nivelul UE

Amendamentul de la Kigali prezintă o serie de măsuri care trebuie luate de părțile la Protocolul de la Montreal, în conformitate cu nivelul lor de dezvoltare economică și socială, în vederea reducerii treptate a utilizării de HFC. Statele membre ale UE, asemenea altor țări dezvoltate, au obligația de a aplica primele reduceri în 2019.

Cu toate acestea, UE a luat măsuri timpurii, ocupând un loc de frunte în privința conformității. Regulamentul adoptat în 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră a permis UE să înceapă deja reducerea treptată a HFC în 2015. Acest regulament va trebui să fie revizuit în vederea respectării Amendamentului de la Kigali după 2030.

Până la acea dată, legislația actuală a UE poate fi în continuare aplicată. De fapt, aceasta nu numai că îndeplinește obligațiile prevăzute de Protocolul de la Montreal, ci stabilește, de asemenea, un calendar mai strict de reducere treptată în comparație cu măsurile care trebuie puse în aplicare în temeiul noului amendament.

Calendar & etapele următoare

La 2 februarie 2017, Comisia a transmis o propunere de decizie a Consiliului de autorizare a încheierii Amendamentului de la Kigali. Consiliul a convenit să încheie amendamentul și să înceapă procesul de ratificare la 11 mai 2017. Ulterior, Parlamentul European și-a dat acordul formal în sesiunea sa plenară din 5 iulie.

Decizia de astăzi a Consiliului intră în vigoare imediat după adoptarea sa. UE trebuie să depună acum în mod oficial declarația de competență împreună cu instrumentul de ratificare a Amendamentului de la Kigali la Organizația Națiunilor Unite.

Statele membre derulează, în prezent, propriile procese de ratificare, având în vedere că trebuie să obțină, la rândul lor, aprobarea din partea parlamentelor lor naționale.

Amendamentul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2019, după ce va fi ratificat de cel puțin 20 de state sau organizații de integrare economică regională care sunt părți la Protocolul de la Montreal. Dacă acest prag nu este atins până la data respectivă, amendamentul va intra în vigoare în a 90-a zi de la data la care această condiție va fi în cele din urmă îndeplinită.

Context – Amendamentul de la Kigali & Protocolul de la Montreal

UE și statele sale membre militează de multă vreme în favoarea protecției climei. Acestea sunt părți la Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și la Protocolul de la Montreal vizând eliminarea treptată a producției și a consumului de substanțe care epuizează stratul de ozon, ele aprobând cele patru amendamente anterioare la protocol pentru a include în domeniul său de reglementare și alte substanțe chimice care nu diminuează stratul de ozon, dar care provoacă schimbări climatice.

Toate cele 197 de părți, inclusiv UE și statele sale membre, au dat dovadă de un angajament remarcabil față de punerea în aplicare a Protocolului de la Montreal de la obținerea acordului cu privire la acesta în 1987 și, în consecință, refacerea stratului de ozon este în curs, preconizându-se a fi încheiată până la jumătatea acestui secol.

Dat fiind acest succes, protocolul a fost modificat a cincea oară pentru a reduce HFC. Acest amendament a fost adoptat la cea de a 28-a reuniune a părților, care a avut loc la Kigali (Rwanda) în perioada 10-15 octombrie 2016.

Conform dispozițiilor acestuia, țările dezvoltate vor fi primele care vor demara procesul de reducere treptată în 2019. Pentru celelalte părți, măsurile sunt mai flexibile. Pentru majoritatea țărilor în curs de dezvoltare, primul pas către reducerea producției și a consumului acestor gaze cu efect de seră începe în 2029, în timp ce pentru restul părților în curs de dezvoltare primul pas este prevăzut abia în anul 2032.