Reforma sistemului european comun de azil

La 19 iulie 2017, Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper) a aprobat, în numele Consiliului, un mandat de negociere pentru un regulament privind standardele referitoare la condițiile care trebuie îndeplinite și statutul și protecția acordată refugiaților și persoanelor eligibile pentru protecție subsidiară. Pe baza acestui mandat, Președinția va începe negocierile cu Parlamentul European cât mai curând posibil.

„Reforma sistemului european comun de azil reprezintă o componentă fundamentală a politicii noastre globale privind migrația și, prin urmare, prezintă o importanță deosebită pentru Europa. Pe lângă realizarea egalității de drepturi și obligații la nivelul întregii Europe pentru solicitanții de azil și beneficiarii de protecție internațională, această măsură va reduce și deplasările secundare și va ajuta persoanele care au o nevoie reală de protecție. Cuantumul efectiv al prestațiilor sociale va rămâne în continuare la latitudinea fiecărui stat membru”, a declarat Andres Anvelt, ministrul de interne al Estoniei, în urma acordului obținut astăzi cu privire la condițiile care trebuie îndeplinite și standardele în materie de protecție. „Aș dori, de asemenea, să mulțumesc președinției malteze pentru eforturile extraordinare pe care le-a depus referitor la acest dosar”, a adăugat Andres Anvelt.

Reprezentanții statelor membre au aprobat textul mandatului pornind de la premisa că părțile referitoare la alte dosare din cadrul reformei sistemului european comun de azil (SECA) vor fi reanalizate după ce se va ajunge la un acord cu privire la propunerile respective.

Principalele obiective ale acestui proiect de regulament sunt următoarele:

  • garantarea aplicării de către statele membre a unor criterii comune pentru identificarea persoanelor care au o nevoie reală de protecție internațională
  • asigurarea aceluiași set comun de drepturi pentru persoanele respective în toate statele membre

După adoptarea regulamentului, toți solicitanții ar urma să fie tratați în mod egal în toate statele membre ale UE, contribuindu-se astfel la evitarea deplasărilor secundare.

Proiectul de regulament definește standardele privind condițiile care trebuie îndeplinite atât pentru statutul de refugiat, cât și pentru protecția subsidiară. De asemenea, noua măsură stabilește elementele care trebuie luate în considerare în evaluarea cererilor.

Proiectul de regulament precizează detaliile referitoare la protecția acordată beneficiarilor, inclusiv durata permiselor și drepturile acestor persoane în materie de acces la piața muncii, educație, securitate socială, servicii de sănătate, locuință și măsuri de integrare. Noul act limitează dreptul de ședere al beneficiarilor de protecție internațională la statul membru care le-a acordat protecția.

Proiectul de regulament include, de asemenea, elemente specifice vizând situația minorilor, în special a minorilor neînsoțiți.

Context
În urma comunicării sale din 6 aprilie 2016 privind reforma sistemului european comun de azil, Comisia a prezentat în lunile mai și iulie șapte propuneri legislative, printre care propunerea de regulament sus-menționată, având drept obiective:

îmbunătățirea funcționării SECA prin eliminarea diferențelor în ceea ce privește modul de tratare a solicitanților de azil și ratele de recunoaștere în rândul statelor membre;
reducerea deplasărilor secundare și o repartizare mai echitabilă între statele membre a responsabilității de a oferi protecție persoanelor care au nevoie de aceasta.