Migrația legală: Consiliul convine asupra unui mandat cu privire la noi norme pentru a asigura atractivitatea UE pentru lucrătorii cu înaltă calificare

La 26 iulie, Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper) a convenit asupra unui mandat de negociere referitor la un proiect de directivă privind condițiile de intrare și de ședere pentru lucrătorii cu înaltă calificare provenind din țări terțe (Directiva privind cartea albastră). Pe baza acestui mandat, Președinția Consiliului va începe negocierile cu Parlamentul European.

„Scopul cărții albastre este acela de a atrage lucrători cu înaltă calificare în Europa. La nivel global, numărul de specialiști și persoane care pot avea un impact asupra economiei este limitat și concurența pentru aceștia este aprigă. Convingându-i să aleagă Europa, competitivitatea noastră va crește și acest lucru va contribui la creșterea economică”, a declarat Andres Anvelt, ministrul de interne al Estoniei, țară care deține Președinția Consiliului în momentul de față. „Un permis de ședere și de muncă comun la nivel european, care va face condițiile mai flexibile și va facilita lucrurile, este necesar dacă vrem să concurăm cu Green Card-ul american sau cu sistemul pe bază de puncte al Canadei”, a adăugat ministrul Anvelt.

Reforma Directivei privind cartea albastră are drept scop creșterea atractivității UE pentru lucrătorii cu înaltă calificare din țări terțe care vin să lucreze aici. Directiva vizează, de asemenea, îmbunătățirea mobilității acestora între locuri de muncă, în diferite state membre. Ar înlocui Directiva privind cartea albastră actuală, armonizând ulterior condițiile de intrare și de ședere și îmbunătățind situația lucrătorilor cu înaltă calificare în modul următor:

  • oferind criterii de admisie mai favorabile incluziunii, inclusiv prin reducerea pragului salarial pe care statele membre îl pot stabili pentru admisia resortisanților țărilor terțe și stabilind că statele membre pot aplica un salariu minim mai scăzut pentru noii absolvenți, precum și prin reducerea duratei minime a contractului de muncă la șase luni
  • făcând procedurile mai rapide, în special prin introducerea posibilității de a aplica proceduri simplificate pentru angajatori recunoscuți
  • stabilind faptul că statele membre pot permite deținătorilor de carte albastră a UE să desfășoare în paralel activități independente sau activități profesionale, altele decât cea principală
  • facilitând mobilitatea în interiorul UE, inclusiv prin reducerea perioadei minime de ședere legală în primul stat membru
  • extinzând domeniul de aplicare al directivei la membrii ai familiei din afara UE ai cetățenilor UE și, în anumite cazuri, și la beneficiarii de protecție internațională

Comisia Europeană a prezentat propunerea pentru o nouă Directivă privind cartea albastră în iunie 2016, ca parte a eforturilor UE de a elabora o politică globală în materie de migrație, inclusiv în domeniul migrației legale.