Consiliul dorește ca bugetul UE pentru 2018 să se axeze pe creștere economică, locuri de muncă, securitate și abordarea migrației

Consiliul subliniază că bugetul UE pentru 2018 ar trebui să se axeze pe creștere economică, locuri de muncă, securitate și abordarea migrației, dar dorește totodată să păstreze o marjă de manevră financiară suficientă pentru a face față necesităților neprevăzute. Detaliile sunt prezentate în poziția Consiliului, care a fost adoptată la 4 septembrie 2017.

Consiliul dorește ca peste 122,5 miliarde EUR (aproape 85% din totalul plăților) să fie folosite pentru a contribui la stimularea creșterii economice și la crearea de locuri de muncă. Alte priorități importante sunt asigurarea securității cetățenilor europeni și abordarea crizei migrației.

În total, Consiliul prevede suma de 158,9 miliarde EUR ca angajamente și 144,4 miliarde EUR ca plăți. Aceasta reprezintă o creștere de 0,6 % și, respectiv, 7,4 % în comparație cu bugetul UE pentru 2017. Creșterea semnificativă a plăților reflectă faptul că punerea în aplicare a programelor pentru 2014-2020 se va afla într-un stadiu avansat.

Consiliul a aprobat, de asemenea, două propuneri pentru a folosi bugetul UE pentru 2017 cu scopul de a oferi asistență tinerilor șomeri, precum și regiunilor italiene afectate de o serie de cutremure care au avut loc în 2016.

„Consiliul consideră că poziția sa privind bugetul anului viitor asigură mijloace adecvate pentru a sprijini punerea în practică a priorităților Uniunii în materie de politici și consolidează considerabil poziția bugetară a UE prin creșterea rezervelor pentru flexibilitate în cadrul bugetului”

Märt Kivine, ministrul adjunct eston al finanțelor și negociatorul-șef pentru bugetul pentru 2018
Deciziile Consiliului confirmă rezultatele reuniunii Comitetului Reprezentanților Permanenți din 12 iulie. Pentru detalii, a se vedea comunicatul de presă.

Etapele următoare
În cazul în care Parlamentul European adoptă amendamente la poziția Consiliului până la 26 octombrie, la 31 octombrie 2017 va începe o perioadă de conciliere de trei săptămâni. Scopul acestei concilieri este de a se ajunge la o poziție comună a ambelor instituții cu privire la bugetul pentru anul următor până la 20 noiembrie 2017.