Coreea de Nord: Consiliul consolidează sancțiunile UE în conformitate cu Rezoluția 2371 a Consiliului de Securitate al ONU din 5 august 2017

Consiliul a consolidat în continuare măsurile sale restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene prin transpunerea sancțiunilor sectoriale impuse prin Rezoluția 2371 (2017) a Consiliului de Securitate al ONU. Această rezoluție a fost adoptată la 5 august 2017 ca răspuns la activitățile în curs de desfășurare ale Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC) privind programele nucleare și programele de dezvoltare a rachetelor balistice, care încalcă și desconsideră în mod flagrant rezoluțiile anterioare ale Consiliului de Securitate al ONU.

Consiliul va transpune rapid sancțiunile suplimentare incluse în cea mai recentă rezoluție a Consiliului de securitate al ONU (2375 din 11 septembrie 2017), care introduce noi sancțiuni împotriva RPDC și include consolidarea unora dintre măsurile introduse prin RCSONU 2371, de exemplu cu privire la lucrătorii nord-coreeni. Aceasta reflectă abordarea convenită în cadrul reuniunii informale a miniștrilor afacerilor externe din UE de la Tallinn din 7 septembrie, care subliniază totodată necesitatea de a se depune eforturi pentru punerea în aplicare a tuturor rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU de către toate statele ONU.

Măsurile introduse prin Rezoluția 2371 (2017) a CSONU vizează principalele exporturi ale RPDC, impunând o interdicție totală asupra tuturor exporturilor de cărbune, fier, minereu de fier, fructe de mare, plumb și minereu de plumb. Alte sancțiuni vizează traficul cu armament al RPDC, întreprinderile comune cu societăți străine, băncile RPDC și capacitatea acesteia de a genera venituri și de a accesa sistemul financiar internațional. În plus, statele membre ale UE nu vor mai permite resortisanților din Coreea de Nord să lucreze pe teritoriile lor, deoarece se suspectează că aceștia generează venituri care sunt utilizate pentru sprijinirea programelor nucleare și de rachete balistice ilegale ale țării.

Statele membre vor interzice, de asemenea, crearea de noi întreprinderi comune și entități de tip cooperatist, precum și extinderea întreprinderilor comune existente prin investiții suplimentare cu orice entități și persoane fizice din RPDC.

Consiliul a transpus deja la 10 august includerea de noi nume pe listă, impusă de rezoluția Consiliului de Securitate al ONU, adăugând 9 persoane și 4 entități care sprijină aceste programe ilicite pe lista celor care fac obiectul înghețării activelor și al interdicțiilor de călătorie. Numărul total al persoanelor și entităților supuse măsurilor restrictive împotriva RPDC este de 62 de persoane și 50 de entități, astfel cum sunt cuprinse în lista ONU. În plus, 41 de persoane și 6 entități sunt desemnate în mod autonom de UE.

UE pune în aplicare toate rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU adoptate ca răspuns la programele nucleare, armele nucleare, alte arme de distrugere în masă și programele de rachete balistice ale RPDC. În plus, UE a impus măsuri restrictive autonome împotriva RPDC, care completează și consolidează regimul de sancțiuni al ONU.

Actele juridice vor fi publicate în Jurnalul Oficial la 15 septembrie.