UE își aliniază lista persoanelor și entităților supuse unor sancțiuni la cea mai recentă rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU

Consiliul a adăugat 3 entități – Departamentul de Agitație și Propagandă, Comisia Militară Centrală a Partidului Muncitorilor din Coreea și Departamentul de Organizare și Orientare – precum și o persoană pe lista celor care fac obiectul înghețării activelor și al restricțiilor de călătorie, ceea ce transpune parțial noile sancțiuni impuse prin Rezoluția 2375 (2017) a Consiliului de Securitate al ONU.

Această rezoluție a fost adoptată la 11 septembrie 2017 ca răspuns la activitățile în curs de desfășurare ale Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC) privind programele nucleare și programele de dezvoltare a rachetelor balistice, care încalcă și desconsideră în mod flagrant rezoluțiile anterioare ale Consiliului de Securitate al ONU.

Decizia ridică numărul total al persoanelor și entităților supuse măsurilor restrictive împotriva RPDC la 63 de persoane și 53 de entități, astfel cum sunt cuprinse în lista ONU. În plus, 41 de persoane și 6 entități sunt desemnate în mod autonom de UE.

Consiliul va desfășura lucrări în vederea transpunerii rapide a celorlalte sancțiuni incluse în Rezoluția 2375 a Consiliului de Securitate al ONU. Aceste măsuri reflectă abordarea convenită în cadrul reuniunii informale a miniștrilor afacerilor externe din UE de la Tallinn din 7 septembrie, în care se evidențiază în egală măsură necesitatea eforturilor dedicate punerii în aplicare de către toate statele membre ale ONU a tuturor rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU.

UE pune în aplicare toate rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU adoptate ca răspuns la programele nucleare, armele nucleare, alte arme de distrugere în masă și programele de rachete balistice ale RPDC. În plus, UE a impus măsuri restrictive autonome împotriva RPDC, care completează și consolidează regimul de sancțiuni al ONU.
Actele juridice au fost adoptate prin procedura scrisă. Acestea se vor publica în Jurnalul Oficial din 16 septembrie.