Mali: ar putea fi impuse sancțiuni celor care împiedică procesul de pace

Consiliul a transpus în acte juridice dispozițiile Rezoluției 2374 (2017) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite care permit impunerea de sancțiuni celor care blochează în mod activ înregistrarea de progrese în punerea în aplicare a acordului pentru pace și reconciliere în Mali, semnat în 2015.

Persoanele și entitățile vizate vor fi desemnate, după caz, de Consiliul de Securitate sau de Comitetul pentru sancțiuni al ONU ca fiind responsabile pentru sau complice la acțiuni sau politici care reprezintă o amenințare la adresa păcii, securității sau stabilității în Mali.

Printre aceste acțiuni sau politici se numără în special participarea la ostilități, încălcând dispozițiile acordului pentru pace și reconciliere în Mali, sau la atacuri împotriva instituțiilor și forțelor de apărare și de securitate maliene, dar și împotriva forțelor internaționale. Sunt incluse aici forțele de menținere a păcii ale Misiunii multidimensionale integrate a Organizației Națiunilor Unite de stabilizare în Mali (MINUSMA), forțele comune ale grupului de cinci țări din regiunea Sahel (G5-Sahel), precum și misiunile Uniunii Europene și forțele franceze.

Faptul de a împiedica furnizarea de ajutor umanitar în Mali și de a participa la acțiuni de încălcare a drepturilor omului, precum și angajarea sau recrutarea copiilor de către grupări armate sau de către forțele armate în contextul conflictului din Mali sunt, de asemenea, vizate de sancțiuni.

Sancțiunile împotriva persoanelor desemnate vor include restricții privind admisia persoanelor vizate (interdicție de intrare pe teritoriul UE) și înghețarea activelor din UE care aparțin persoanelor și entităților vizate, precum și o interdicție pentru persoanele și entitățile cu sediul în UE de a le pune la dispoziție fonduri.
Dispozițiile complete sunt incluse în actele juridice care vor fi publicate în Jurnalul Oficial din 29 septembrie 2017. Aceste acte juridice au fost adoptate prin procedura scrisă.