Antidumping: UE convine asupra unor noi norme pentru a-și proteja producătorii împotriva practicilor comerciale neloiale

La 11 octombrie 2017, ambasadorii UE au aprobat acordul politic la care au ajuns Președinția și Parlamentul European cu privire la metodologia UE de a evalua denaturările pieței în țări terțe.

Noile norme vor menține capacitatea UE de a-și proteja producătorii împotriva practicilor comerciale neloiale. Ele vizează detectarea și soluționarea cazurilor în care prețurile produselor importate sunt reduse artificial ca urmare a intervenției statului.

„Comerțul internațional poate constitui o sursă esențială de creștere economică, însă numai în măsura în care toată lumea respectă aceleași reguli. Prin această nouă metodologie antidumping, vom dispune de instrumente eficace pentru combaterea dumpingului în sectoare importante, cum ar fi cel siderurgic”, a afirmat Urve Palo, ministrul comerțului în guvernul Estoniei, care deține în prezent președinția Consiliului. „Normele noastre sunt echitabile, pe deplin coerente cu cerințele OMC și se vor aplica în mod similar tuturor țărilor cu care UE are schimburi comerciale.”

Metodologia înlătură fosta diferențiere între economiile de piață și economiile planificate folosită la calcularea dumpingului. Comisia va trebui, în schimb, să dovedească existența unei „denaturări semnificative a pieței” între prețul de vânzare al unui produs și costul de producție al acestuia. Pe această bază, ea va avea dreptul de a stabili prețul produsului prin trimitere fie la prețul de vânzare într-o țară cu nivel similar de dezvoltare economică, fie la costurile și prețurile internaționale nedenaturate relevante.

Comisia va redacta, de asemenea, rapoarte specifice pe țări sau sectoare care prezintă denaturări. În conformitate cu practica actuală, rămâne în sarcina întreprinderilor din UE să depună plângeri, dar acestea vor fi în măsură să utilizeze rapoartele Comisiei pentru a-și susține cauza.

Următoarele etape
Textul aprobat de ambasadorii UE va fi prezentat în vederea adoptării formale de către Parlamentul European și de către Consiliu în săptămânile care urmează. Regulamentul va intra în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în JO.

Context
Comisia a propus modificări specifice ale metodologiei antidumping în noiembrie 2016. Această modificare specifică a regulamentului privind instrumentele de apărare comercială – la rândul lui în curs de revizuire – este formulată într-un limbaj neutru în raport cu o țară sau alta și în deplină conformitate cu obligațiile UE în cadrul OMC.