Finanțarea combaterii schimbărilor climatice: Contribuțiile UE și ale statelor membre au atins suma de 20,2 miliarde EUR în 2016

Contribuțiile din partea UE și a statelor sale membre menite să sprijine țările în curs de dezvoltare să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să facă față impactului schimbărilor climatice au înregistrat o creștere semnificativă în 2016.

Suma totală a fost confirmată la 16 octombrie 2017 în cadrul unei reuniuni a Comitetului de politică economică al UE, în perspectiva Conferinței COP23 a ONU privind schimbările climatice de la Bonn.

Contribuțiile totale din partea UE și a statelor sale membre s-au ridicat la 20,2 miliarde EUR[1]în 2016, o creștere semnificativă față de 2015. Contribuțiile au fost direcționate cu succes către inițiative dedicate atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea din țările în curs de dezvoltare.

Contribuția este considerată a fi un pas important către punerea în aplicare a acordului obligatoriu din punct de vedere juridic privind schimbările climatice încheiat la Paris în decembrie 2015.

Cele mai recente cifre arată că UE este hotărâtă să își intensifice contribuția financiară dedicată combaterii schimbărilor climatice la nivel internațional, în vederea îndeplinirii obiectivului de 100 de miliarde USD pe an, stabilit pentru țările dezvoltate până în 2020 și pe parcursul perioadei ulterioare, până în 2025. Înainte de 2025, părțile la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice vor stabili un nou obiectiv comun. Contribuțiile pentru atenuare și adaptare vor fi mobilizate în comun dintr-o largă varietate de surse: publice și private, bilaterale și multilaterale, inclusiv surse alternative de finanțare, asigurându-se transparența în punerea în aplicare.


[1] Această sumă include surse de finanțare a combaterii schimbărilor climatice din bugetele publice și de la alte instituții financiare care acordă finanțare pentru dezvoltare, astfel cum au fost raportate de către statele membre în temeiul articolului 16 din Regulamentul 525/2013 din 21 mai 2013. Aceasta include, de asemenea, o finanțare a combaterii schimbărilor climatice în valoare de 2,7 miliarde EUR din bugetul UE și din Fondul european de dezvoltare, precum și 1,9 miliarde EUR de la Banca Europeană de Investiții.