Pilonul drepturilor sociale: Consiliul dă undă verde pentru proclamația interinstituțională

Astăzi, la Luxemburg, miniștrii pentru ocuparea forței de muncă și politică socială din UE au convenit în unanimitate asupra textului Proclamației privind Pilonul european al drepturilor sociale și au autorizat semnarea acesteia în numele statelor membre cu ocazia summitului de la Göteborg.

Președintele Consiliului, Jevgeni Ossinovski, ministrul sănătății și muncii al Estoniei, a declarat: „Miniștrii au exprimat un sprijin unanim pentru pilonul social. Recunoaștem cu toții că, în contextul globalizării, al digitalizării și al naturii evolutive a muncii, sistemele noastre sociale trebuie să suporte modificări, dar să rămână solide. Proclamația rezumă convingerile Europei, precum și aspectele care o fac unică: un continent al egalității, al echității și al sprijinului pentru persoanele vulnerabile.”

Pilonul reprezintă un angajament politic și oferă orientări pentru statele membre și instituțiile UE; acesta vizează consolidarea acquis-ului social și oferirea posibilității cetățenilor de a-și exercita drepturile într-un mod mai eficace. Pilonul se concentrează asupra ocupării forței de muncă și a aspectelor sociale și urmărește să adapteze modelul social european pentru a face față provocărilor secolului XXI. Obiectivul pilonului este de a contribui la progresul social, prin sprijinirea unor piețe ale muncii și a unor sisteme de protecție socială echitabile, care să funcționeze corespunzător.

Pilonul stabilește 20 de principii și drepturi, împărțite în trei categorii:

  • egalitatea de șanse și accesul pe piața forței de muncă
  • piețe dinamice ale muncii și condiții de muncă echitabile
  • sprijinul public/protecția socială și incluziunea.

Proclamația vizează, de exemplu, domenii de politică precum locuințele, educația, asistența socială și medicală și ocuparea forței de muncă.

Următoarele etape

Pilonul european al drepturilor sociale va fi proclamat în comun de Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Întrucât există un consens între cele trei instituții cu privire la textul comun, proclamația va fi semnată de acestea în timpul summitului pentru locuri de muncă și creștere economică care va avea loc la Göteborg, la 17 noiembrie.