Undă verde pentru acordul prin care se creează o legătură între schema UE și cea elvețiană de comercializare a certificatelor de emisii

La 10 noiembrie, Consiliul a adoptat o decizie privind autorizarea semnării, în numele UE, a unui acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană, pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). Semnarea acordului este planificată să aibă loc în curând. Consiliul urmează să transmită textul acordului Parlamentului European, spre aprobare, în vederea încheierii acordului.

ETS este unul dintre principalele instrumente pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în mod eficient din punctul de vedere al costurilor, în special a emisiilor care provin din industriile energointensive și din centralele electrice. Acest acord va fi reciproc avantajos pentru UE și Confederația Elvețiană, permițând ambelor părți să își îndeplinească obiectivele de reducere a emisiilor, în special angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris.

Crearea acestei legături între cele două ETS va contribui la consolidarea funcționării respectivelor scheme, va îmbunătăți stabilirea de tarife pentru emisiile de carbon și va crea, în cele din urmă, o piață internațională puternică a carbonului.

„Aș vrea să mulțumesc Elveției și tuturor statelor membre ale UE pentru încrederea lor în faptul că această cooperare va consolida schemele noastre de comercializare a emisiilor și le va face mai eficiente din punctul de vedere al costurilor. Îndeplinirea obiectivelor noastre asumate în cadrul Acordului de la Paris este un obiectiv comun — nicio țară nu poate combate schimbările climatice singură. Prin extinderea pieței de comercializare a emisiilor, vom crea o bază solidă pentru un viitor mai curat.”Siim Kiisler, ministrul mediului al Republicii Estonia

UE ETS și cea elvețiană au structuri foarte asemănătoare și respectă aceleași principii. Perioadele de comercializare actuale ale celor două scheme acoperă perioada 2013-2020 și includ un factor linear de reducere pentru scăderea anuală a numărului de certificate de pe piață.

ETS a Elveției îndeplinește deja două dintre cele trei criterii fundamentale pentru a face ca acest acord să devină o realitate. În primul rând, în cadrul ETS-ului elvețian, instalațiile mari și energointensive au fost obligate să se conformeze schemei din 2013 și, în al doilea rând, aceasta prevede un plafon de emisii absolut.

Cea de a treia condiție se aplică activităților din sectorul aviației, care încă nu fac parte din ETS-ul elvețian. În prezent, Elveția lucrează la măsuri de extindere a schemei sale la acest sector. Punerea în aplicare a acestor norme va fi obligatorie pentru ca acordul să intre în vigoare în mod oficial.

UE ETS, lansată în 2005, este cea mai mare schemă de plafonare și comercializare din lume. În prezent, UE este pe punctul de a finaliza reforma sa pentru perioada 2021-2030. De asemenea, o revizuire a ETS-ului elvețian este în curs de desfășurare. Acordul introduce dispoziții specifice de a se ține cont pentru următoarea fază de schema care funcționează mai bine, precum și de asigurare a compatibilității viitoare.

Pentru a asigura eficacitatea schemelor legate, UE și Elveția vor face schimb de rapoarte anuale cu privire la numărul total de certificate care aparțin celeilalte părți, dar care sunt înregistrate în schema proprie.

Calendar și etapele următoare

La 17 decembrie 2010, Consiliul a autorizat Comisia Europeană să deschidă negocieri cu Confederația Elvețiană în vederea acestui acord.

În urma finalizării negocierilor, Comisia a prezentat, la 16 august 2017, două propuneri de decizii ale Consiliului privind semnarea și aplicarea provizorie a acordului și privind încheierea sa finală.

Ca un prim pas, Consiliul a adoptat astăzi decizia privind semnarea și a dat undă verde textului acordului. Aprobarea Parlamentului European este necesară înainte de adoptarea de către Consiliu a deciziei privind încheierea acordului.

Decizia privind semnarea și acordul în sine vor fi publicate în Jurnalul Oficial. Anumite părți ale acordului referitoare la coordonarea informațiilor și la lucrările comitetului responsabil pentru punerea sa în aplicare adecvată vor fi aplicate cu titlu provizoriu.

Întregul acord va intra în vigoare la data de 1 ianuarie a anului următor schimbului formal de instrumente de ratificare ale ambelor semnatare.