Venezuela: UE adoptă concluzii și sancțiuni direcționate

La 13 noiembrie, Consiliul Afaceri Externe a adoptat concluzii privind Venezuela și a convenit asupra unor sancțiuni direcționate având în vedere preocupările sale privind situația din Venezuela.

„Concluziile Consiliului privind Venezuela

  1. Uniunea Europeană (UE) reamintește concluziile sale din iulie 2016 și din mai 2017 și reafirmă faptul că dialogul constructiv și negocierile reprezintă singurul mod viabil de a aborda criza actuală și de a răspunde nevoilor urgente ale poporului venezuelean. Prin urmare, aceasta este pregătită să sprijine negocieri credibile care să implice toți actorii relevanți și care să poată conduce la soluții comune la provocările multiple din această țară.
  2. Recent, alegerile pentru funcția de guvernator din 15 octombrie au avut loc în contextul a numeroase neregularități raportate și rezultatele nu au fost recunoscute de o mare parte a opoziției. UE solicită transparență deplină în ceea ce privește rezultatele acestor alegeri prin intermediul unui audit cuprinzător și independent. Pentru a reda încrederea cetățenilor în alegeri, este important să se asigure procese electorale credibile și o compoziție mai echilibrată a Consiliului Electoral Național. UE își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la nerespectarea mecanismelor prevăzute de Constituție în ceea ce privește numirea și funcționarea noilor guvernatori, inclusiv descalificarea guvernatorului ales pentru statul Zulia.
  3. Aceste evoluții au accentuat polarizarea politică din țară. Instituirea unei adunări constituante atotputernice a erodat și mai mult instituțiile democratice și independente. UE reamintește faptul că nu poate recunoaște adunarea constituantă sau actele sale din cauza unor preocupări serioase privind legitimitatea și reprezentativitatea sa. UE reamintește importanța respectării competențelor Adunării Naționale și ale membrilor acesteia, precum și a independenței sistemului judiciar. Un semnal de alarmă suplimentar îl reprezintă rapoartele, inclusiv ale Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, care semnalează încălcări ale drepturilor omului și ale libertăților fundamentale, precum și nevoile urgente tot mai mari ale populației care afectează drepturile acesteia, cum ar fi dreptul la hrană și dreptul la sănătate.
  4. În acest context, pe lângă eforturile politice și diplomatice în sprijinul unui mod pașnic de a depăși criza politică prin negocieri, Consiliul a decis astăzi, în unanimitate, să adopte măsuri restrictive, subliniind îngrijorările sale cu privire la situația din această țară. Acestea cuprind un embargo asupra armelor și materialelor conexe care ar putea fi folosite pentru represiune internă, precum și un cadru juridic pentru interdicții de călătorie și înghețarea activelor.
  5. Aceste măsuri vor fi folosite treptat și într-un mod flexibil și pot fi extinse, vizând persoanele implicate în nerespectarea principiilor democratice sau a statului de drept și în încălcarea drepturilor omului. Măsurile pot fi anulate în funcție de evoluția situației din țară, depinzând în special de desfășurarea unor negocieri autentice și credibile, de respectarea instituțiilor democratice, de adoptarea unui calendar electoral complet și de eliberarea tuturor deținuților politici. Aceste măsuri au fost concepute astfel încât să nu afecteze populația Venezuelei, a cărei suferință UE dorește să o atenueze.
  6. Responsabilitatea principală pentru încetarea crizei din Venezuela îi revine acestei țări. UE solicită guvernului să ia măsuri urgente pentru restaurarea legitimității democratice, inclusiv prin alegeri libere și corecte, și solicită opoziției să acționeze în continuare în mod unit în direcția unei soluții negociate la tensiunile actuale, în interesul țării. UE își reiterează sprijinul deplin pentru eforturile regionale și internaționale de a găsi o soluție de durată la această criză.”