Cea de a noua reuniune a Consiliului de stabilizare și de asociere între Albania și UE

Consiliul de stabilizare și de asociere (Consiliul SA) între Albania și Uniunea Europeană a desfășurat cea de a noua sa reuniune la 15 noiembrie 2017.

Consiliul SA a luat act de raportul din 2016 al Comisiei privind Albania, care a recunoscut că țara a continuat să înregistreze progrese în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor politice pentru aderare și că, în general, au continuat să se înregistreze progrese constante în cadrul celor cinci priorități-cheie pentru deschiderea negocierilor de aderare. De asemenea, Consiliul SA a luat act de faptul că în Comunicarea Comisiei din 2016 privind politica de extindere a UE, având în vedere progresele înregistrate în ceea ce privește respectarea priorităților-cheie și cu condiția înregistrării de progrese credibile și tangibile în punerea în aplicare a reformei justiției, în special reevaluarea judecătorilor și a procurorilor (verificare), s-a recomandat deschiderea negocierilor de aderare cu Albania. De atunci, Albania a înregistrat noi progrese semnificative.

Consiliul SA a luat act de menținerea angajamentului Albaniei față de reformă. Cu această ocazie, Consiliul a subliniat că, împreună cu alte priorități-cheie, reforma sistemului judiciar rămâne esențială pentru procesul de aderare a Albaniei la UE și ar putea avea un efect transformator pentru alte reforme. În acest context, UE a salutat numirea instituțiilor de verificare în iunie 2017 și a evidențiat că acest succes important reprezintă un pas înainte în punerea în aplicare a reformei justiției în Albania. De asemenea, UE a salutat desfășurarea observatorilor din cadrul misiunii internaționale de monitorizare, care a început sub conducerea Comisiei Europene. De asemenea, UE a salutat noile măsuri în lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, în special rezultatele pozitive obținute în lupta împotriva cultivării canabisului. În plus, Consiliul a luat act în mod pozitiv de măsurile adoptate cu privire la chestiunile legate de drepturile omului, inclusiv de adoptarea legislației-cadru privind protecția minorităților naționale.

Consiliul SA a confirmat că Albania a menținut un ritm susținut în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de reformă a administrației publice și a salutat în special consolidarea măsurilor care vizează consolidarea transparenței și a meritocrației în funcția publică și îmbunătățirea eficacității în furnizarea de servicii.

Consiliul SA a recunoscut rolul Albaniei în regiune, în calitate de partener proactiv și constructiv. Consiliul SA a salutat, de asemenea, continuarea participării Albaniei la inițiativele și structurile regionale din Europa de Sud-Est, precum și relațiile sale de bună vecinătate și poziția sa constructivă pe plan regional. UE a reiterat faptul că relațiile de bună vecinătate și stabilitatea regională sunt elemente esențiale ale procesului de stabilizare și de asociere.

Consiliul SA a salutat alinierea cu consistență deplină a Albaniei la deciziile Consiliului și în domeniul politicii externe și de securitate comune.

Reuniunea a fost prezidată de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini. Delegația albaneză a fost condusă de ministrul pentru Europa și afaceri externe, dl Ditmir Bushati. Directorul general pentru vecinătate și negocieri privind extinderea, dl Christian Danielsson a reprezentat Comisia Europeană.