TVA-ul pentru comerțul electronic: Noile norme adoptate

La 5 decembrie 2017, Consiliul a adoptat noi norme care facilitează respectarea obligațiilor în materie de TVA pentru întreprinderile online.

Parte a strategiei UE privind „piața unică digitală”, propunerile urmăresc să faciliteze colectarea TVA-ului atunci când consumatorii cumpără bunuri și servicii online.

„Această modernizare a normelor va face sistemul nostru de TVA adecvat pentru economia digitală”, a declarat Toomas Tõniste, ministrul de finanțe al Estoniei, țară care deține în prezent președinția Consiliului. „Prin reducerea birocrației, vom realiza atât reducerea costurilor pentru întreprinderi, cât și creșterea veniturilor fiscale pentru statele membre. Aceasta a fost o prioritate majoră pentru președinția noastră.”

Noile norme extind un portal existent la nivelul UE (un mini ghișeu unic) pentru înregistrarea în scopuri de TVA a vânzărilor la distanță. De asemenea, acestea instituie un nou portal pentru vânzările la distanță din țările terțe cu o valoare sub 150 EUR. Astfel se vor reduce costurile respectării cerințelor în materie de TVA pentru tranzacțiile între întreprinderi și consumatori.

TVA-ul se va plăti în statul membru al consumatorului, asigurând o distribuție mai echitabilă a veniturilor fiscale între statele membre.

În plus, textele fac platformele online responsabile pentru colectarea TVA-ului aferent vânzărilor la distanță pe care acestea le facilitează. Acest lucru nu a fost prevăzut în propunerile Comisiei, dar a devenit o dispoziție esențială a pachetului. Majoritatea bunurilor care sunt importate pentru vânzarea la distanță intră în prezent în UE fără TVA, ceea ce determină o concurență neloială pentru întreprinderile din UE.

Frauda în materie de TVA pentru vânzările la distanță în UE este estimată la 5 miliarde EUR pe an, iar unele măsuri vor contribui la reducerea acesteia.

Ghișeul unic va scuti comercianții online de înregistrarea în scopuri de TVA în fiecare dintre statele membre în care vând bunuri. Potrivit Comisiei, aceste obligații generează costuri pentru întreprinderi de aproximativ 8 000 EUR pentru fiecare stat membru al UE în care acestea efectuează vânzări; propunerile vor permite reducerea sarcinilor administrative pentru societăți cu 95 %. Ghișeul unic va genera o economie totală de 2,3 miliarde EUR pentru întreprinderi, conform estimării Comisiei, și o creștere de 7 miliarde EUR a veniturilor din TVA pentru statele membre.

Pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri, noile norme introduc o simplificare importantă. Sub pragul de 10 000 EUR anual din vânzări online transfrontaliere, o întreprindere va putea continua să aplice normele în materie de TVA utilizate în țara sa de origine.

În plus, noile norme elimină o derogare pentru loturile din afara UE cu o valoare mai mică de 22 EUR. Aproximativ 150 de milioane de loturi mici sunt importate cu scutire de TVA, iar actualul sistem este expus abuzurilor. În timp ce întreprinderile din UE trebuie să aplice TVA-ul indiferent de valoarea bunurilor vândute, produsele importate beneficiază de scutirea de TVA și sunt adesea subevaluate în acest scop.

Calendar
Pachetul - o directivă și două regulamente - a fost adoptat fără dezbatere în cadrul unei reuniuni a Consiliului Afaceri Economice și Financiare. Parlamentul European și-a dat avizul la 30 noiembrie 2017.

Noile norme prevăd calendarul următor:

introducerea până în 2019 a unor măsuri de simplificare pentru vânzările de servicii electronice în interiorul UE;
extinderea până în 2021 a ghișeului unic la vânzările de bunuri la distanță, atât în interiorul UE, cât și din țări terțe, precum și eliminarea scutirii de TVA pentru loturile mici.
Aceste norme prevăd, de asemenea, o mai bună cooperare administrativă între statele membre care să însoțească și să faciliteze această extindere.

Dispozițiile care se aplică începând cu 2021 vor fi abordate mai în detaliu într-o nouă propunere a Comisiei în cadrul unei proceduri fără caracter legislativ. Consiliul a aprobat o declarație care evidențiază aspecte care trebuie luate în considerare de către Comisie în faza de punere în aplicare. Dispozițiile care se aplică începând cu 2019 sunt deja incluse în pachet.

Statele membre vor avea termen până la 31 decembrie 2018 și 31 decembrie 2020 pentru a transpune dispozițiile corespunzătoare ale directivei în legislația și reglementările naționale. Regulamentul privind cooperarea administrativă se aplică începând cu 1 ianuarie 2021.