Indisponibilizarea și confiscarea: Consiliul convine asupra unei abordări generale privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare

La 8 decembrie 2017, Consiliul a aprobat o abordare generală în legătură cu proiectul de regulament privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare. Pe baza acestui mandat, Președinția va fi în măsură să înceapă negocierile cu Parlamentul European.

Proiectul de act legislativ urmărește ca UE să devină mai sigură. Indisponibilizarea efectivă și confiscarea activelor obținute prin activități infracționale este o măsură importantă pentru combaterea finanțării criminalității, inclusiv a terorismului.

Este foarte important să se asigure că „criminalitatea nu aduce venituri”. Prin îmbunătățirea recunoașterii reciproce a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare, putem să acționăm mai rapid și să lipsim infractorii de fondurile lor, indiferent de locul în care se află în UE. Aceasta ne va ajuta să prevenim utilizarea fondurilor pentru finanțarea de noi activități criminale, inclusiv a terorismului.

Urmas Reinsalu, ministrul estonian al justiției
Unele dintre principalele elemente ale proiectului de act legislativ, astfel cum figurează în abordarea generală a Consiliului, sunt:

legiferarea indisponibilizării și a confiscării printr-un singur regulament, direct aplicabil în statele membre. Aceasta va rezolva problemele legate de punerea în aplicare a instrumentelor existente, care au dus la un grad insuficient de recunoaștere reciprocă;
acoperirea unei game mai largi de tipuri de confiscare, precum confiscarea care nu se bazează pe o condamnare, inclusiv anumite sisteme de confiscare preventivă, în măsura în care există o legătură cu o infracțiune penală;
standardizarea documentelor și a procedurilor, care va îmbunătăți celeritatea și eficiența ordinelor de indisponibilizare și de confiscare;
asigurarea respectării drepturilor victimelor la despăgubiri și la restituire în cazurile transfrontaliere.
Context
Comisia Europeană a prezentat la 21 decembrie 2016 o propunere privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare. Aceasta face parte din planul de acțiune al Comisiei pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului, prezentat în februarie 2016.