Ajutorul pentru comerț: Consiliul adoptă concluzii privind obținerea prosperității prin comerț și investiții

La 11 decembrie, miniștrii dezvoltării au discutat și au adoptat concluzii privind strategia actualizată privind ajutorul pentru comerț, astfel cum a fost prezentată în comunicarea Comisiei din noiembrie 2017 intitulată „Obținerea prosperității prin comerț și investiții – Actualizarea Strategiei comune a UE privind ajutorul pentru comerț din 2007”.

Concluziile reflectă poziția Consiliului cu privire la versiunea actualizată a strategiei UE privind ajutorul pentru comerț, care urmărește să îmbunătățească integrarea țărilor în curs de dezvoltare în sistemul comercial internațional și să faciliteze contribuția schimburilor comerciale și a investițiilor la reducerea sărăciei.

Strategia inițială privind „ajutorul pentru comerț” a fost adoptată în octombrie 2007 ca răspuns la inițiativa cu același nume condusă de OMC. Strategia actualizată reprezintă un demers care continuă și reflectă prioritățile în materie de politică ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU adoptate în septembrie 2015 și ale Consensului european privind dezvoltarea aprobat de UE și statele sale membre în iunie 2017. Obiectivele principale ale revizuirii sunt îmbunătățirea complementarității politicilor de comerț și de dezvoltare și îmbunătățirea eficacității strategiei, sporind astfel alocările pentru țările cel mai puțin dezvoltate, țările aflate în situații de fragilitate și țările afectate de conflicte.

Strategia actualizată a urmărit în special să sporească sinergiile dintre diferitele instrumente de finanțare a dezvoltării utilizate de UE și statele sale membre pentru a promova ajutorul pentru comerț și să sporească impactul programelor de ajutor pentru comerț prin intensificarea cooperării cu sectorul privat, societatea civilă și autoritățile locale. De asemenea, strategia urmărește să garanteze că intensificarea comerțului aduce beneficii întregii societăți, inclusiv femeilor.

Ajutorul pentru comerț acordat de UE vine în completarea altor măsuri de politică comercială în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare. Acestea se referă în special la sistemul generalizat de preferințe al UE (SGP și SGP+ și „Totul în afară de arme”), care le permite țărilor în curs de dezvoltare să plătească taxe reduse sau să nu plătească deloc taxe la exporturile lor către UE, și la acorduri comerciale bilaterale cu parteneri comerciali. De exemplu, acordurile de parteneriat economic (APE) dintre UE și grupul țărilor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) creează condiții comerciale preferențiale, protejând în același timp sectoarele sensibile ale economiilor ACP.

Ajutorul din partea UE și a statelor sale membre în sprijinul comerțului și al capacităților de producție a atins cifre de peste 13 miliarde EUR în 2015 și aproape 100 de miliarde EUR în perioada 2008-2015. Aceasta reprezintă o treime din ajutorul global pentru comerț, ceea ce face ca UE să fie cel mai mare donator de ajutor la nivel global. În plus, un studiu independent efectuat în 2015 privind beneficiile economice pe care le aduc regimurile comerciale ale UE destinate țărilor în curs de dezvoltare a ajuns la concluzia că politica comercială a UE a determinat o creștere semnificativă a exporturilor din țările în curs de dezvoltare și a contribuit la diversificarea economică a acestora.