A doua serie de concluzii ale Consiliului privind cea de a 11-a Conferință ministerială a Organizației Mondiale a Comerțului

„1. UE își menține angajamentul pentru menținerea și consolidarea sistemului comercial multilateral bazat pe norme cu OMC în centrul său. În acest sens, UE a făcut un efort deosebit în perioada premergătoare conferinței pentru a contribui la înregistrarea de progrese în chestiuni-cheie, cu obiectivul de a permite OMC să se dezvolte în continuare și să joace rolul care ar trebui în comerțul mondial din secolul XXI. Consiliul regretă faptul că nu a fost posibil să se ajungă la un pachet ambițios, dar realist și echilibrat pentru cea de a 11-a Conferință ministerială a OMC.

2. Având în vedere problemele cu care se confruntă în prezent OMC, Consiliul salută sprijinul pentru multilateralism și rolul central al OMC exprimat în Declarația de la Buenos Aires, prezentată la ceremonia de deschidere a celei de a 11-a Conferințe ministeriale a OMC, dar și în Declarația ministerială comună a 44 de țări în curs de dezvoltare și țări dezvoltate membre ale OMC din 11 decembrie 2017. UE va continua să caute modalități de consolidare a OMC, inclusiv a funcțiilor de negociere, de monitorizare și deliberative ale acesteia, precum și pentru funcționarea eficace a mecanismului de soluționare a litigiilor. În acest sens, Consiliul consideră că toate posturile vacante din organul de apel ar trebui ocupate fără întârziere.

3. Consiliul consideră că trebuie să continue lucrările pe teme de interes pentru membrii OMC. UE a făcut propuneri de rezultate rezonabile și echilibrate la Conferința ministerială privind sprijinul intern acordat agriculturii și deținerea de stocuri publice în scopul securității alimentare. UE a condus, de asemenea, eforturile în direcția unui rezultat bun substanțial privind subvențiile pentru pescuit și reglementarea internă în domeniul serviciilor și regretă că nu a fost posibil să se înregistreze progrese în aceste privințe. În acest context, Consiliul susține deciziile ministeriale prezentate Conferinței.

4. De asemenea, Consiliul își reafirmă angajamentul ferm de a avansa în cadrul OMC în alte privințe, cum ar fi comerțul electronic și IMM-urile, care sunt esențiale pentru comerțul global. Consiliul salută Declarația comună privind comerțul electronic, pe care UE a sprijinit-o activ. Consiliul salută, de asemenea, declarațiile ministeriale comune privind instituirea unui program de lucru informal al OMC pentru MIMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii), privind facilitarea investițiilor pentru dezvoltare și privind reglementarea internă a serviciilor. UE va continua să promoveze continuarea lucrărilor în cadrul OMC privind facilitarea investițiilor, precum și comerțul și emanciparea economică a femeilor, MIMM-urile, restricțiile la export în agricultură și subvențiile orizontale. În acest context, Consiliul a aprobat proiectul de declarație ministerială.”