Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord provizoriu în privința noilor reguli ale UE pentru deșeuri

La primele ore ale zilei de 18 decembrie 2017, președinția estoniană a ajuns la un acord provizoriu cu reprezentanții Parlamentului European în privința tuturor celor patru propuneri legislative din pachetul privind deșeurile. Ambasadorii UE vor fi informați cu privire la rezultat la 20 decembrie, dar analiza finală și aprobarea în numele Consiliului sunt planificate pentru primul trimestru al anului următor.

Propunerile legislative aprobate privind deșeurile stabilesc obiective obligatorii privind reducerea deșeurilor și norme actualizate pentru scăderea producției de deșeuri, asigurarea unui control mai bun al gestionării deșeurilor, încurajarea reutilizării produselor și îmbunătățirea reciclării în toate țările UE.

Aceste noi obiective și norme vor promova o economie mai circulară. De asemenea, ele vor stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă, vor proteja mediul nostru înconjurător, vor încuraja durabilitatea și vor îmbunătăți sănătatea și bunăstarea oamenilor.

„În UE, aproape o treime din deșeurile municipale se depozitează și o parte limitată din total se reciclează. Prin acest acord, statele membre ale UE se angajează la obiective clare la nivelul UE privind reutilizarea, reciclarea și depozitarea, precum și la norme de îmbunătățire a gestionării diferitelor fluxuri de deșeuri. Aceasta va contribui la accelerarea tranziției noastre către o economie circulară și va reduce la minimum impactul nostru asupra planetei. Aș dori să mulțumesc sincer președințiilor anterioare ale Consiliului, Parlamentului și Comisiei pentru eforturile depuse în privința acestui dosar. Sper că statele membre pot acum să aprobe acest compromis bine echilibrat și negociat cu atenție.”Siim Kiisler, ministrul mediului al Republicii Estonia

Acest acord provizoriu intervine în urma unor negocieri îndelungate și dificile cu Parlamentul, care au început în mai 2017. El modifică următoarele șase acte legislative:

  • Directiva-cadru privind deșeurile (considerată actul legislativ fundamental al pachetului)
  • Directiva privind deșeurile de ambalaje
  • Directiva privind depozitarea deșeurilor
  • Directivele privind deșeurile electrice și electronice, privind vehiculele scoase din uz și privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori

Printre elementele esențiale ale textului aprobat se numără:

  • definiții mai clare ale conceptelor esențiale legate de deșeuri
  • noi obiective obligatorii la nivelul UE pentru reducerea deșeurilor, care trebuie să fie îndeplinite până în 2025, 2030 și 2035. Aceste obiective cuprind procentul de deșeuri municipale și de reciclare a deșeurilor de ambalaje (cu obiective specifice pentru diferite materiale de ambalare), precum și un obiectiv pentru deșeurile municipale depozitate până în 2035
  • metode și norme mai stricte de calculare a progreselor înregistrate în direcția obiectivelor respective
  • cerințe mai stricte pentru colectarea separată a deșeurilor, implementarea consolidată pentru ierarhia deșeurilor prin instrumente economice și măsuri suplimentare pentru statele membre care au drept scop prevenirea producerii de deșeuri
  • cerințe minime pentru scheme de răspundere extinsă a producătorilor. În conformitate cu aceste scheme, producătorii răspund de colectarea, sortarea și tratarea bunurilor uzate pentru reciclarea acestora. Li se va cere producătorilor să plătească în acest sens o contribuție financiară calculată pe baza costurilor de tratare.

Cronologie și pașii următori

Comisia Europeană a prezentat la 3 decembrie 2015 un pachet privind economia circulară revizuit. Acesta constă în patru propuneri legislative privind deșeurile (pachetul privind deșeurile) și un plan de acțiune sub forma unei comunicări a Comisiei.

Planul de acțiune a fost discutat în cadrul Consiliului Competitivitate din 29 februarie 2016 și al Consiliului Mediu din 4 martie 2016. Ținând cont de ambele discuții din punct de vedere economic și al mediului, Consiliul a adoptat concluzii referitoare la plan în cadrul Consiliului Mediu din 20 iunie 2016.

La 19 mai 2017, în urma unor eforturi intense și a implicării a trei președinții ale Consiliului (Țările de Jos, Slovacia și Malta), ambasadorii UE au aprobat un mandatpentru pachetul privind deșeurile, deschizând calea către negocierile informale cu Parlamentul European. Colegiuitorul își adoptase deja poziția la 14 martie.

Primul trilog a avut loc la 30 mai și de atunci s-au mai desfășurat încă cinci runde de negociere.

Ambasadorii UE vor fi informați cu privire la rezultatul ultimului trilog la 20 decembrie. Analiza finală a textului se va face în cursul viitoarei președinții bulgare, în vederea confirmării acordului.

După aprobarea formală, noua legislație va fi transmisă Parlamentului European pentru un vot în primă lectură și Consiliului pentru adoptarea finală.