Clădiri eficiente din punct de vedere energetic – Președinția obține un acord provizoriu cu Parlamentul European

La 19 decembrie, președinția estoniană a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European în legătură cu o directivă revizuită privind performanța energetică a clădirilor. Rezultatul trilogului va fi prezentat ambasadorilor UE mâine, iar analiza finală și aprobarea acordului sunt așteptate să aibă loc la începutul anului viitor.

Directiva încurajează eficiența energetică și va crește economiile de energie în sectorul construcțiilor. Aceasta actualizează normele existente, ținând cont de evoluțiile tehnologice recente.

Este esențială intensificarea renovării parcului imobiliar al UE în următorii câțiva ani pentru a-i crește performanța energetică. Noul cadru simplificat va cuprinde rapiditatea, calitatea și eficacitatea renovării clădirilor, cu obiectivul pe termen lung de a se trece la decarbonizarea clădirilor.

În consecință, consumul de energie al clădirilor în UE, care reprezintă în prezent 40% din totalul energiei, va scădea, contribuind semnificativ la îndeplinirea obiectivelor pentru 2020 și 2030 în materie de eficiență energetică ale UE.

„Creșterea eficienței energetice este o evidență: este una dintre cele mai ieftine și mai eficace modalități de reducere a consumului nostru energetic și de a contribui la obiectivele noastre în materie de climă. Ținând cont de cât de multă energie se consumă în clădiri, corectarea acestui element este esențială. Ea are și avantajul suplimentar de a reduce facturile la energie ale populației. Cred că am ajuns la un acord prin care se vor realiza economiile de care avem nevoie în mod realist și sper că statele membre pot aproba acordul anul viitor”, a declarat Kadri Simson, ministrul economiei și infrastructurii Republicii Estonia.

Statele membre sunt obligate acum să instituie strategii de renovare pe termen lung pentru orientarea investițiilor în renovarea clădirilor către un parc imobiliar de înaltă eficiență energetică și decarbonizat până în 2050. Pentru a orienta deciziile de investiții, statele membre vor trebui să acorde o atenție specială mecanismelor care atrag implicarea IMM-urilor, vizează parcul imobiliar cu cele mai slabe performanțe și reduc riscurile percepute de investitori în legătură cu operațiunile de eficiență energetică.

Ca element de noutate în comparație cu actualele reglementări, directiva revizuită promovează electromobilitatea prin stabilirea unor cerințe minime în cazul clădirilor cu mai mult de zece locuri de parcare referitoare la instalarea de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice. În noile clădiri nerezidențiale și în clădirile nerezidențiale care sunt supuse unor renovări majore, instalarea cel puțin a unui punct de reîncărcare, precum și infrastructura încastrată pentru a permite instalarea de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, vor fi obligatorii pentru cel puțin unul din cinci locuri de parcare.

Statele membre vor stabili cerințele pentru instalarea unui număr minim de puncte de reîncărcare în toate clădirile nerezidențiale cu peste douăzeci de locuri de parcare până în 2025.

Comisia va elabora un indicator al capacității de a utiliza tehnologii inteligente voluntar pentru a evalua gradul de pregătire al clădirilor de a-și adapta funcționarea la necesitățile ocupanților.

Directiva revizuită va clarifica instituirea unor baze de date de performanță energetică, dacă statele membre decid voluntar să le utilizeze. Colectarea de date se va limita la clădirile publice pentru care s-a emis un certificat de performanță energetică, iar protecția datelor va fi asigurată prin punerea la dispoziție a datelor anonimizate doar pentru cercetări și pentru proprietarul clădirii.

Inspecțiile sistemelor de încălzire și de climatizare din clădiri sunt simplificate. Noua legislație recunoaște competența statelor membre de a stabili măsurile de inspecție adecvate și frecvența inspecțiilor. Pragul uniform pentru toate inspecțiile efectuate va fi de 70 kW. În plus, se va efectua un studiu de fezabilitate pentru a se evalua posibilitatea introducerii unor inspecții pentru sistemele de ventilație de sine stătătoare. Pentru a simplifica procesul de creștere a eficienței energetice și de raționalizare a costurilor inspecțiilor, se pot aplica alternative eficace, precum consilierea.

Ar fi obligatorie echiparea clădirilor cu sisteme de automatizare și control până în 2025 numai atunci când se consideră că acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic.

Digitalizarea sistemului energetic transformă și modernizează peisajul energetic într-un ritm rapid. Pentru a asigura funcționarea eficientă a clădirilor, noua directivă este aliniată la obiectivele pieței unice digitale și ale uniunii energetice. Utilizarea tehnologiilor inteligente și integrarea surselor regenerabile de energie în vederea adaptării și reducerii consumului de energie sunt încurajate ca parte integrantă a viitoarelor clădiri inteligente.

Calendar și etapele următoare
Consiliul a ajuns la o abordare generală la 26 iunie 2017. Parlamentul European a aprobat amendamentele la propunere în Comisia ITRE la 11 octombrie 2017 și în plen la 25 octombrie 2017.

Două triloguri au avut loc la 7 noiembrie și 5 decembrie. În urma acestui al treilea trilog conclusiv, colegiuitorii trebuie să confirme acordul. Ambasadorii UE vor fi informați mâine, pentru a analiza și a conveni textul provizoriu în ianuarie.

Odată adoptată formal, directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al UE, iar legislația va intra în vigoare douăzeci de zile mai târziu. Perioada de transpunere a acestei legislații este de 20 luni.

Context

Revizuirea Directivei privind performanța energetică a clădirilor modifică Directiva 2010/31/UE și completează măsurile în temeiul Directivei privind eficiența energetică, precum și legislația UE privind eficiența energetică a produselor. Aceasta face parte din pachetul privind energia curată prezentat de către Comisie la 30 noiembrie 2016 ca propunere concretă de punere în aplicare a strategiei privind uniunea energetică.

Obiectivul principal al strategiei privind uniunea energetică este trecerea la decarbonizarea economiei UE până în 2030 și ulterior, consolidându-se în același timp creșterea economică, protecția consumatorilor, inovarea și competitivitatea.

Concluziile Consiliului European din octombrie 2014 au stabilit o țintă orientativă de creștere cu cel puțin 27% a eficienței energetice la nivelul UE până în 2030. Consiliul a convenit asupra unei poziții de negociere cu privire la Directiva revizuită privind eficiența energetică în iunie 2017, ridicând obiectivul UE privind eficiența energetică la 30% pentru perioada 2026-2030.