Raportul comun privind progresele deschide drumul către faza a doua a negocierilor Brexit, spune PE

  • Parlamentul salută raportul comun prezentat de negociatorii UE și britanici
  • Deputații subliniază nevoie de a negocia cu bună credință
  • Chestiunile neclarificate trebuie rezolvate înainte ca PE să își dea consimțământul

Parlamentul European salută raportul comun UE-Marea Britanie privind progresul negocierilor Brexit și recomandă deschiderea fazei următoare.

În rezoluția votată miercuri, Parlamentul salută raportul comun privind Brexit, așa cum a fost prezentat de negociatorii celor două părți la 8 decembrie. Rezoluția a fost adoptată cu 556 de voturi la 62 și 68 de abțineri.

Deputații recomandă că șefii de stat sau de guvern UE27 să decidă la 15 decembrie că au fost făcute ”suficiente progrese” în prima fază a negocierilor privind acordul de retragere a Marii Britanii și că faza a doua poate începe.

Cu toate acestea, negocierile pot progresa în cursul fazei a doua doar dacă guvernul Marii Britanii respectă pe deplin angajamentele asumate în raportul comun și le transpune deplin în propunerea de acord de retragere, insistă deputații. Comentarii ”ca cele făcute de David Davis” recent ”riscă să submineze buna credință construită în cursul negocierilor”, au spus deputații.

Rezoluția subliniază că există cinci teme neclarificate care trebuie rezolvate pentru a obține acordul Parlamentului pe acordul final:

  • Extinderea acoperirii drepturilor cetățenești la viitori parteneri
  • Procedură administrativă ușoară sub forma unei declarații trebuie să fie disponibilă pentru cetățenii UE și britanici care aplică pentru ”statut de rezidență permanentă”
  • Deciziile Curții Europene de Justiție privind drepturile cetățenilor trebuie să fie obligatorii, iar rolul mediatorului creat pentru a rezolva plângerile cetățenilor trebuie definit
  • Dreptul la libertate de mișcare pentru cetățenii britanici aflați acum în UE27 trebui să fie garantat
    Angajamentele Marii Britanii privind Irlanda de Nord trebuie să fie implementate

Pentru perioada de tranziție, limitată în timp, deputații vor ca întregul acquis (inclusiv drepturile cetățenești) și toate mecanismele de monitorizare să fie aplicabile Martii Britanii. Forma viitoarelor relații, ce urmează a fi discutată în faza a doua, trebuie să se bazeze pe principii clare și corecte și ar putea avea forma unui acord de asociere UE-Marea Britanie, subliniază rezoluția.

Background

Parlamentul a adoptat până acum două rezoluții privind negocierile, la 5 aprilie și 3 octombrie 2017, pregătite de Grupul de coordonare Brexit (BSG), condus de Guy Verhofstadt (ALDE, BE). Parlamentul va avea ultimul cuvânt privind rezultatul negocierilor atunci când va vota pentru sau împotriva acordului de retragere, ce trebuie finalizat până în martie 2019.

Dezbatere

Rezoluția, pregătită de Grupul de coordinare pentru Brexit din PE, a fost dezbătută cu prim vice-președintele Comisiei Frans Timmermans și cu negociatorul șef UE Michel Barnier, miercuri, 13 decembrie 2017. Pentru a vedea luările de cuvânt, v. comunicat de presă separat.