Transpunerea normelor privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană le-a solicitat, în 7 decembrie, României, Bulgariei, Ciprului, Greciei, Luxemburgului, Maltei, Poloniei și Olandei să transpună în legislația lor națională „A patra directivă privind combaterea spălării banilor Directiva (UE) 2015/849. Noile norme europene vor consolida cerințele existente, respectiv eforturile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Toate statele membre trebuiau să transpună această directivă până la 26 iunie 2017. Cele 8 state membre nu au notificat nicio măsură de transpunere, iar proiectele de legi se află încă în procesul legislativ național. Prin urmare, după ce a acordat acestor 8 țări posibilitatea de a-și prezenta observațiile cu privire la scrisorile de punere în întârziere transmise în iulie 2017, Comisia invită acum aceste țări să ia măsurile necesare pentru a se conforma pe deplin directivei. În cazul în care aceste state membre nu își aliniază legislația națională la legislația UE în termen de două luni, Comisia poate decide să înainteze cazurile Curții de Justiție a UE.

În afară de procedurile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva anumitor state membre, pe care Comisia le-a deschis în luna iulie a anului trecut, Comisia a mai deschis, în 23 noiembrie 2017, noi proceduri și a transmis scrisori de punere în întârziere Belgiei și Spaniei. Acestea au la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al companiilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie în luna decembrie includ 28 scrisori de punere în întârziere, 18 de avize motivate și 27 trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene și sunt grupate pe domeniile: piața unică digitală; ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune; energie; mediu; piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri; justiție, consumatori și egalitatea de gen; afaceri maritime și pescuit; migrație, afaceri interne și cetățenie; Mobilitate și transporturi. Totodată, Comisia închide 130 cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.