Punerea în aplicare a criteriilor de referință pentru liberalizarea vizelor

Comisia Europeană a prezentat, în 20 decembrie, un raport privind îndeplinirea criteriilor de referință în materie de liberalizare a vizelor de către țările din Balcanii Occidentali (Albania, Bosnia-Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia) și de cele din Parteneriatul estic (Moldova, Georgia și Ucraina). Acesta arată că, deși cerințele de liberalizare a vizelor pentru țările în cauză continuă să fie îndeplinite, se impune luarea de măsuri într-o serie de domenii specifice pentru a susține o implementare durabilă a acestora.

Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a declarat următoarele: „Suntem pe deplin angajați să menținem un regim de călătorii fără viză pentru cetățenii țărilor din Balcanii de Vest și din cadrul Parteneriatului estic și colaborăm cu guvernele lor în vederea îndeplinirii acestui obiectiv. Dar asigurarea unui astfel de regim este însoțită de responsabilități, atât pentru cetățeni, cât și pentru autoritățile competente. Deși recunoaștem eforturile depuse de aceste țări pentru a asigura faptul că progresele înregistrate sunt de durată și că reformele continuă să genereze rezultate concrete, sunt necesare acțiuni suplimentare. Ne așteptăm ca toate țările să își intensifice eforturile pentru a aborda migrația neregulamentară și pentru a combate în special criminalitatea organizată și corupția.”

Raportul prezentat este prima evaluare efectuată în cadrul noului mecanism de monitorizare pentru cele opt țări care au încheiat dialoguri privind liberalizarea vizelor cu UE.

Concluziile raportului arată că:

  • eforturile în vederea limitării migrației neregulamentare dau rezultate: a avut loc o scădere considerabilă a numărului de cereri de azil depuse în statele membre de cetățenii celor 8 țări; cooperarea în materie de readmisie continuă fără probleme în cazul tuturor acestor țări care beneficiază de un regim de călătorii fără viză; țările din Balcanii Occidentali sunt invitate să continue punerea în aplicare eficace a acordurilor de readmisie și, dacă este necesar, să încheie protocoale de punere în aplicare cu alte state membre.
  • sunt necesare eforturi suplimentare pentru a combate corupția și criminalitatea organizată: toate cele opt țări trebuie să își intensifice acțiunile pentru a combate în continuare criminalitatea organizată; legat de prevenirea și combaterea corupției și spălării banilor, Moldova trebuie să întreprindă acțiuni imediatepentru a asigura punerea în aplicare a acestui criteriu de referință, iar Ucraina trebuie să acționeze pentru a proteja măsurile anticorupție deja introduse și pentru a înregistra noi progrese.

În 2018, Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului un nou raport privind îndeplinirea cerințelor în materie de liberalizare a vizelor.

Context

Raportul prezentat în 20 decembrie a fost elaborat ca urmare a obligației legale pe care o are Comisia, în cadrul mecanismului consolidat de suspendare în materie de vize, de a monitoriza îndeplinirea continuă a cerințelor referitoare la liberalizare și de a înainta Parlamentului European și Consiliului, cel puțin o dată pe an, un raport privind aceste aspecte.